Kentsel Alanlarda Gayrimenkul Değerlemesi ve Balıkesir İl Merkezinde Bölgesel Kapitalizasyon Oranlarının Belirlenmesi

Hasan Hüseyin Karakuş, Turgut Özdemir, Ayşe Turabi

Öz


Gayrimenkul değerlemesinde en büyük sorun gayrimenkul değerine etki eden kesin bir modelin oluşturulamamasıdır. Bu nedenle gayrimenkul değerlemesine yönelik değişik yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Bu çalışmanın amacı; ülkemizde kullanılan gayrimenkul değerleme yöntemlerinin tanıtılması, kullanılan yöntemlerin birbirine göre üstünlüklerinin vurgulanması ve Balıkesir il merkezi için bölgesel gayrimenkullere ait bilgilerden faydalanarak kapitalizasyon oranlarının bulunmasını içermektedir.

Balıkesir il merkezindeki mahalleler yapısal özelliklerine göre 15 gruba ayrılarak, her grup için ayrı kapitalizasyon oranı belirlenmiştir.  Bu makalede 15 gruptan bir tanesi irdelenmiş olup, diğer grupların yalnız hesaplanan kapitalizasyon oranları belirtilmiştir.   Elde edilen kapitalizasyon oranları, bölgelerin getiri oranlarını ve gelirlerinden hareketle ortalama değerlerini gösterir sabitlerdir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Açlar, A.,Çağdaş, V., “Mühendis Mimar ve Uzmanlar için Taşınmaz(Gayrimenkul) Değerlemesi’’ Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, ISBN 975-395-551-0, Ankara, 2002.

Açlar, A.,Çağdaş, V., “SPK ve Kamulaştırma Değerleyicileri Mühendis, Mimar ve Uzmanlar için Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi” Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2008.

Çağdaş V., “2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasındaki Değişikliklere Taşınmaz Değerlemesi Açısından Bakış’’ Mülkiyet Dergisi, Eylül 2001, Sayı: 42, Ankara.

Birinci, A., 2001 Erzurum ve Erzincan İllerinde Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Ata.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi (Yayımlanmamış), Erzurum.

Aslan, İ., 2002. Tokat İli Artova İlçesi Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. GOÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Tokat.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Hasan Hüseyin Karakuş, Turgut Özdemir, Ayşe Turabi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.