Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı ve darbe dayanımına bor elementinin etkisi

Aysun Ayday

Öz


Bu çalışmada, çinko-alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı, sertlik ve darbe dayanımına % ağırlıkça 0.1, 0.2 ve 0.4 oranında bor alaşım elementinin etkisi araştırılmıştır. Alaşımlar kontrollu atmosferde, ön ısıtılmış sıkıştırma döküm kalıbına dökülerek katılaştırılmıştır. Sonuçlar bor alaşım elementinin mikroyapıyı modifiye ettiğini, dendrit yapısını küreselleştirdiği ve ötektik lameller arası mesafeyi kısalttığını göstermektedir. Artan B ilavesi ile sertlik değerinde artış görülmüştür. Sertlik sonuçlarına benzer şekilde darbe dayanımı da B ilavesi ile artmıştır.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Fatile B.O., Adewuyi B.O., Owoyemi H.T., Synthesis and characterization of ZA-27 alloy matrix composites reinforced with zinc oxide nanoparticles, Engineering Science and Technology, an International Journal, 20,1147–1154, (2017).

Şevik H., The effect of silver on wear behaviour of zinc–aluminium-based ZA-12 alloy produced by gravity casting, Materials Characterization, 89, 81–87, (2014).

Shivakumar, Vasu. V , Narasaiah N, Processing and dry sliding wear behavior of Al2O3 nanoparticles reinforced ZA-27 composites, Materials Today: Proceedings, 4, 4006–4012, (2017).

Babic M., Mitrovic S., Jeremic B., The influence of heat treatment on the sliding wear behavior of a ZA-27 alloy, Tribology International, 43, 16–21, (2010).

Çay F., Kurnaz S., C., Hot tensile and fatigue behaviour of zinc–aluminum alloys produced by gravity and squeeze casting, Materials and Design, 26, 479–485, (2005).

Ataç A., M., Güral A., Çinko-Alüminyum (ZA) alaşımlarının mekanik alaşımlama yöntemiyle üretilebilirliği üzerine bir çalışma, Politeknik Dergisi, 16(4), 147-154, (2013).

Türk A., Kurnaz S., C., Şevik H., Comparison of the wear properties of modified ZA-8 alloys and conventional bearing bronze, Materials and Design, 28, 1889–1897, (2007).

Zhou W.B., Liu C.Y., Yu P.F., Zhang B., Ma Z.Y., Luo K., Ma M.Z., Liu R.P., Effect of scandium on microstructure and mechanical properties of high zinc concentration aluminum alloys, Materials Characterization, 127, 371–378, (2017).

Kurnaz S., C., Production of saffil fibre reinforced Zn-Al (ZA 12) based metal matrix composites using infiltration technique and study of their properties, Materials Science and Engineering A, 346, 108-115, (2003).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Aysun AYDAY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.