Bazı Karbazol Schiff Bazlarının Katyon Bağlama Özelliklerinin Kondüktometrik İncelenmesi

Baki Çiçek, Ümit Çalışır

Öz


Bu çalışmada  (Z)-9-butyl- N-(2,3,4-trimethoxybenzylidine)-9H-carbazol-3-amine (Schiff-Karbazol-Anisol, SKA) ve (Z)-3-((9-octyl-9H-carbazol-3-ylimino)methyl) benzene-1,2-diol  (Schiff-Karbazol-Fenol, SKF) orijinal karbazol schiff bazlar ile insan vücudu için büyük önem arz eden AgNO3, CaCl2, MgCl2, FeSO4, ZnSO4 metal iyonları arasında % 50 etanol/su ikili karışımında 25oC’de kompleksleşme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla iletkenlik davranışları ölçüldü. İletkenlik parametreleri (K, Λ ve α) kullanılarak ligand-katyon kompleksinin kompleksleşme sabiti (Ke ) ve Serbest Entalpi (ΔGθ ) hesaplandı. Kondüktometrik olarak yapılan çalışmalar sonucunda SKA bileşiği için kompleksleşme sabiti Fe2+> Mg2+> Ag+> Ca2+> Zn2+ yönünde azalırken, SKF bileşiği için Zn2+ > Fe2+ > Ag+ > Mg2+ > Ca2+ yönünde değiştiği tespit edilmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre ligandlar metal sensörü, enzim inhibitörü ve biyolojik uygulamalarda kullanılabilirler.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Schiff, H. Liebigs Annlen der Chemie, 150-197, Public Domain, Google-digitized, (1869).

Özbülbül, A. Oligofenol Esaslı Yeni Tip Oligomer Schıff Bazlarının Sentezi ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana (2016).

Çiçek, B., Tetra-aza coronandların sentezleri ve kompleksleşme yeteneklerinin potansiyometrik, kondüktometrik ve sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemleri ile belirlenmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2002).

Cherif, E., Manaa, S. ve Othman, T., The correlation properties of poly(vinylpyrrolidone) in N,N-dimethylformamide + water by conductometric study, Fluid Phase Equilibria, 401, 82–8715, (2015).

Çiçek, B., Çakir, Ü. ve Azizoglu, A., The associations of macrocyclic ethers with cations in 1,4-dioxane/ water mixtures; Potentiometric Na+ and K+ binding measurements and computational study, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 72, 121-125, (2012).

Çiçek, B. ve Onbaşıoğlu, Z., Synthesis and characterization of 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithio crown ethers, Heterocyclic Communications, 22, 6, 329–332, (2016).

Cicek, B ve Yıldız, A., Synthesis, metal ion complexation and computational studies of thio oxocrown ethers, Molecules, 16, 8670-8683, (2011).

Abdurrahmanoglu, S., Gündüz, C., Çakır, Ü., Çiçek, B. ve Bulut, M., The synthesis and complexation study of some coumestan and coumestan analog derivatives of crown ethers using conductometry, Dyes and Pigments, 65, 197-204, (2005).

Erk, Ç., Çakır, Ü. ve Çiçek, B., The association constant of macrocyclic ether–cation interactions in 1,4-dioxane/water mixtures. III [1] Effect of temperature on the binding, Journal für praktische Chemie, 341, 6, 584-587, (1999).

Erk, Ç., Çakır, Ü. ve Çiçek, B., Estimation of Li+, K+ and Ca2+ Complexation with [12]crown-4, [15]crown-5 and [18]crown-6 Using a Na+ ISE in Dioxane-Water, Part IV Cation Equilibrium Constants of Macrocyclic Ethers with Ion Selective Electrodes, Mikrochimica Acta, 132, 79–82, (1999).

Çakır, Ü., Çiçek, B. ve Erk, Ç., The assosciation constants of macrocyclic ether-cation interactions in dioxane/water mixtures, Part II, Moleculer Recognition and Inclusion, 275-278, (1998).

Çiçek, B., Çakır, Ü. ve Erk, Ç., The determination of crown–cation complexation behavior in dioxane/water mixtures by conductometric studies, Polymers for Advanced Technologies, 9, 831–836, (1998).

Çiçek, B. ve Çalışır, Ü., Characterization and synthesis of some novel carbazole schiff bases, ICMCE 2015 : XIII International Conference on Materials and Chemical Engineering, Mini-oral presentation, 26-27 January 2015, Jeddah, Saudi Arabia.

Dutta, K., Deka, R.C. ve Das, D.K., A new fluorescent and electrochemical Zn2+ ion sensor based on schiff base derived from benzil and L-tryptophan, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 124, 124–129, (2014).

Kuz'min, V.E., Artemenko, A.G., Lozytska, R.N., Fedtchouk, A.S., Lozitsky, V.P., Muratov, E.N. ve Mescheriakov, A.K., Investigation of anticancer activity of macrocyclic Schiff bases by means of 4D-QSAR based on simplex representation of molecular structure, SAR and QSAR in Environmental Research, 16, 3, (2005).

Vančo, J., Švajlenová, O., Račanská, E., Muselík, J. ve Valentová, J., Antiradical activity of different copper(II) Schiff base complexes and their effect on alloxan-induced diabetes, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 18, 155-161, (2004).

Guo, Z., Xing, R., Liu, S., Yu, H. ve Wang, P., The synthesis and antioxidant activity of the Schiff bases of chitosan and carboxymethyl chitosan, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15, 4600-4603, (2005).

Camadan, Y., Akkemik, E., Çalışır, Ü. ve Çiçek, B., Investigation of the Inhibitory Effects Some Schiff Bases on Isozymes hCA I and hCA II Purified From Human Erythrocytes, 4th International BAU Drug Development Congress, Oral presentation, 13-15 October, Istanbul, Turkey.

Çiçek, B., Ergun, A. ve Gençer, N., Synthesis and Evaluation in vitro Effects of Some Macrocyclic Thiacrown Ethers on Erythrocyte Carbonic Anhydrase I and II, Asian Journal of Chemistry, 24, 1–3, (2012).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Baki ÇİÇEK, Ümit Çalışır

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.