[Eu(1,2,4-BTC)], (1,2,4-BTC=1,2,4- Benzen Trikarboksilik Asit) Koordınasyon Polimerinin Kristal Yapı ve Optik Özelliklerinin Araştırılması

Adem Dönmez, Uğur Erkarslan, Şehmuz Karadeniz

Öz


Metal kümelerden ve organik bağlayıcılarından oluşan gözenekli koordinasyon polimerleri foto-problar, organik ışık yayan diyotlar, sensörler, foto-katalizöterler ve diğer ışık yayımlayabilen aygıtlar gibi çeşitli geniş uygulama alanlarıyla yeni sınıf bir malzeme olarak malzeme bilimine umut vermektedir. Gözenekli koordinasyon polimerlerinin özelliklerinin, organik moleküller ile bağlantılı yapı taşlarını orantılı bir biçimde tasarlarken sıklıkla değiştiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle özel olarak sentezlenebilen yeni malzemeler ile yeni uygulama alanları keşfedilebilmekte ve bunların özellikleri geliştirilebilmektedir.

 

Bu çalışmada; yeni Eu(III) içeren gözenekli koordinasyon polimeri; [Eu(1,2,4-BTC)], (1,2,4-BTC=1,2,4- Benzen trikarboksilik asit) hidrotermal yöntem ile sentezlenmiş ve toz kristal X-ışını kırınımı, katı hal UV ve FT-IR spektroskopisi teknikleri ile yapısal olarak karakterize edilmiştir. Ayrıca oda sıcaklığında katı-hal fotolüminesans (PL) özellikleri görünür bölge ve yakın kızıl ötesi bölgede ölçülmüş ve serbest liganddan elde edilen PL ölçümüyle karşılaştırılmıştır. Sentezlenen malzeme NIR bölgede karakteristik şiddetli lüminesans özelliğe sahip olduğu için optik haberleşme, medikal teşhis ve diğer birçok teknolojik alanda potansiyel uygulama alanına sahip olabilir.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Natarajan, S. ve Mahata, P., Metal–organic framework structures – how closely are they related to classical inorganic structures, Chemical Society Reviews, 38, 2304-2318, (2009).

. Qiu, S. L. ve Zhu, G. S., Molecular engineering for synthesizing novel structures of metal–organic frameworks with multifunctional properties, Coordination Chemistry Reviews, 253, 2891–2911, (2009).

. Yabing H., Wei Z., Guodong Q. ve Banglin C., Methane storage in metal–organic frameworks, Chemical Society Reviews, 43, 5657, (2014).

. Lu, G. ve Hupp, J. T., Metal-Organic frameworks as sensors: A ZIF-8 based fabry-perot device as a selective sensor for chemical vapors and gases, Journal of Amarican Chemical Society, 132, 7832–7833, (2010).

. Karadeniz, Ş., Evropiyum içeren lüminesans özelliği gösteren metal-organik malzemelerin üretimi ve yapılarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla, (2017).

. Sa´, G.F. de., Malta, O.L., Mello D. C. de., Simas, A.M., Longo, R.L., Santa-Cruz P.A. ve Silv, E.F. da., Spectroscopic properties and design of highly luminescent lanthanide coordination complexes, Coordination Chemistry Reviews, 196, 165–195, (2000).

. Wang, Z., Streobele, M., Zhang, K. L., Meyer H. J., You, X. Z. ve Yu, Z. Inorganic Chemistry Communications, 5, 230–234, (2002).

. Hua-Bin, Z., Chong-Bin, T., Shu-Ting, W., Jian-Di L., Zhi-Hua, L. ve Shao-Wu, D., Synthesis, structures and physical properties of new 3D lanthanide coordination polymers constructed from 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, Journal of Molecular Structure, 985, 355-360, (2011).

. Li-Juan, H., Ya-Jie, K., Ning, S. ve Xing-Ling, J., A new europium fluorous metal-organic framework with pentafluorobenzoate and 1,10-phenanthroline ligands: Synthesis, structure and luminescent properties, Journal of Flourino Chemistry, 166, 122-126, (2014).

. Hui, B., Zhenting, W. ve Ming, H., Lanthanide metal–organic frameworks with 2,2-bipyridinepolycarboxylic acid: Synthesis, crystal structures and fluorescent properties, Inorganica Chimica Acta, 427, 112-117, (2015).

. Yi-Xia, R., Miao, A., Hong-Mei, C., Mei-Li, Z. ve Ji-Jiang, W., Cooperation of coordinative and π···π interaction in directing two-fold interpenetrated architecture of two Eu/Dy(III) 2-sulfoterephthalate complexes with 4,4-bipyridine, Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 641, 525–528, (2015).

. Surblé, S., Serre, C., Millange, F. ve Férey, G., Structural changes upon dehydration of Pr(III)(H2O){C6H3–(CO2)3} or MIL-81: A new three-dimensional praseodymium 1,2,4-benzenetricarboxylate with a one dimensional inorganic sub-network, Solid State Sciences, 8, 413-417, (2006).

. Feng, X., Feng, Y. Q., Chen, J., Ng, S. W., Wang, L. Y. ve Guo, J. Z., Reticular three-dimensional 3d–4f frameworks constructed through substituted imidazole-dicarboxylate: syntheses, luminescence and magnetic properties study, Dalton Transactions, 44, 804–816, (2015).

. Lyszczek, R. M., Thermal investigations of cefadroxil complexes with transition metals, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 78, 473, (2004).

. Li, X., Lu, Y., Bing, Y. ve Zha, M-Q., Synthesis, photoluminescent, and magnetic properties of two lanthanide sulfosalicylate complexes, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, 42, 698–704, (2012).

. Li, X., Xie, Z., Lin, J. ve Cao, R., Lanthanide-organic frameworks constructed from multi-functional ligands: Syntheses, structures, near-infrared and visible photoluminescence properties, Journal of Solid State Chemistry, 182, 2290–2297, (2009).

. Dexter, D. L., A Theory of Sensitized Luminescence in Solids, Journal of Chemical Physics, 21, 836–850, (1953).

. Dang, S., Sun, L., Zhang, H., Guo, X-M., Li, Z., ve Feng, J., Near-Infrared Luminescence from Sol−Gel Materials Doped with Holmium(III) and Thulium(III) Complexes, Journal of Physical Chemistry C, 112, 13240–13247, (2008).

. Çoban M. B., Erkarslan U., Oylumluoglu G., Aygün M ve Kara H., Hydrothermal synthesis, crystal structure and photoluminescent properties; 3D Holmium(III) coordination polymer, Inorganica Chimica Acta, 447, 87-91, (2016).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Adem Dönmez

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.