Evropiyum İçeren Lüminesans Özelliği Gösteren Metal-Organik Malzemelerin Üretimi ve Yapılarının Araştırılması

Adem Dönmez, Uğur Erkarslan, Şehmuz Karadeniz

Öz


Molekül yapılarında birleştirici olarak ligand ve bağlayıcı olarak metal merkezler bulunan, uzaysal mimarisi özgün olan Metal organik çerçevelerin (MOÇ), moleküler arası uzaklıkları büyük olduğundan geniş hacimli boşluklara sahip olma özelliği ve yüzey alanlarının geniş olması nedeniyle manyetizma, lüminesans, hidrojen depolama, gaz absorbsiyonu, optik sensör gibi bir çok fiziksel/kimyasal/elektro-optik uygulama alanları mevcuttur.

 

Bu çalışmada; Lantanit Metal Organik Çerçeveler içeren; [Eu(2-STP)], [2-STP=2-sülfoterefitalat] (1) hidrotermal yöntem ile sentezlenmiştir. Sentezlenen bu malzemenin yapısal analizi; Toz kristal X-ışını kırınımı, katı hal UV ve FT-IR spektroskopisi teknikleri kullanılarak açığa çıkartılmıştır. Malzemenin katı hal foto-lüminesans özellikleri oda sıcaklığında görünür bölge ve yakın kızıl ötesi bölgede ölçülmüş ve “anten” görevi yapan 2-STP ligandın dan EuIII iyonuna enerji transfer mekanizması detaylı olarak tartışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Zhao, B., Chen, X.Y., Cheng, P., Liao, D. Z., Yan, S.P. ve Jiang, Z. H., Coordination polymers containing 1D channels as selective luminescent probes, Journal of Amarican Chemical Society, 126, 15394–15395, (2004).

. Guo, Z. Y., Wu, H., Srinivas, G., Zhou, Y. M., Xiang, S. C., Chen, Z. X., Yang, Y. T., Zhou, W., O'Keeffe, M. ve Chen, B.L., A metal–organic framework with optimized open metal sites and pore spaces for high methane storage at room temperature, Angewandte Chemie International Edition, 50, 3178–3181, (2011).

. Jiang, C.Y., Wu, T., Zheng, S.T., Zhao, X., Lin, Q. P., Bu, X. H. ve Feng, P.Y., A nine–connected mixed–ligand nickel–organic framework and its gas absorption properties, Crystal Growth & Design, 11, 3713–3716, (2011).

. Getman, R. B., Bae, Y.S., Wilmer, C. E. ve Snurr, R. Q., Review and analysis of molecular simulations of methane, hydrogen, and acetylene storage in metal–organic frameworks, Chemical Reviews, 112, 703–723, (2012).

. Bao, S. S., Ma, L.F., Wang, Y., Fang, L., Zhu, C. J., Li, Y. Z. ve Zheng, L. M., Anion–directed self–assembly of lanthanide–notp compounds and their fluorescence, magnetic, and catalytic properties, Chemistry – A European Journal, 13, 2333–2343, (2007).

. Lin, Z. J., Yang, Z., Liu, T. F., Huang, Y. B. ve Cao, R., Microwave–assisted synthesis of a series of lanthanide metal–organic frameworks and gas absorption properties. Inorganic Chemistry, 51, 1813–1820, (2012).

. Çoban M. B., Erkarslan U., Oylumluoglu G., Aygün M. ve Kara H., Hydrothermal synthesis, crystal structure and photoluminescent properties; 3D Holmium(III) coordination polymer, Inorganica Chimica Acta, 447, 87-91, (2016).

. Çoban M. B., Amjad A., Aygun M. ve Kara H., Sensitization of HoIII and SmIII luminescence by efficient energy transfer from antenna ligands: Magnetic, visible and NIR photoluminescence properties of GdIII, HoIII and SmIII coordination polymers, Inorganica Chimica Acta, 455, 25-33, (2017).

. Sa´, G.F. de., Malta, O.L., Mello D. C. de., Simas, A.M., Longo, R.L., Santa-Cruz P.A. ve Silv, E.F. da., Spectroscopic properties and design of highly luminescent lanthanide coordination complexes, Coordination Chemistry Reviews, 196, 165–195, (2000).

. Wang, Z., Streobele, M., Zhang, K. L., Meyer H. J., You, X. Z. ve Yu, Z. Inorganic Chemistry Communications, 5, 230–234, (2002).

. Hua-Bin, Z., Chong-Bin, T., Shu-Ting, W., Jian-Di L., Zhi-Hua, L. ve Shao-Wu, D., Synthesis, structures and physical properties of new 3D lanthanide coordination polymers constructed from 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, Journal of Molecular Structure, 985, 355-360, (2011).

. Li-Juan, H., Ya-Jie, K., Ning, S. ve Xing-Ling, J., A new europium fluorous metal-organic framework with pentafluorobenzoate and 1,10-phenanthroline ligands: Synthesis, structure and luminescent properties, Journal of Flourino Chemistry, 166, 122-126, (2014).

. Hui, B., Zhenting, W. ve Ming, H., Lanthanide metal–organic frameworks with 2,2-bipyridinepolycarboxylic acid: Synthesis, crystal structures and fluorescent properties, Inorganica Chimica Acta, 427, 112-117, (2015).

. Yi-Xia, R., Miao, A., Hong-Mei, C., Mei-Li, Z. ve Ji-Jiang, W., Cooperation of coordinative and π···π interaction in directing two-fold interpenetrated architecture of two Eu/Dy(III) 2-sulfoterephthalate complexes with 4,4-bipyridine, Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 641, (3-4), 525–528, (2015).

. Hong-Ping, X., You-Xuan, Z., Xiao-Qiang, L., Jing-Lin, Z. ve Xiao-Zeng, Y., Hydrothermal synthesis, crystal structures, and luminescent properties of two lanthanide (III) complexes containing 2-sulfoterephthalate, Journal of Molecular Structure, 888, 55-61, (2008).

. Lyszczek, R. M., Thermal investigations of cefadroxil complexes with transition metals, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 78, 473, (2004).

. Li, X., Lu, Y., Bing, Y. ve Zha, M-Q., Synthesis, photoluminescent, and magnetic properties of two lanthanide sulfosalicylate complexes, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, 42, 698–704, (2012).

. Li, X., Xie, Z., Lin, J. ve Cao, R., Lanthanide-organic frameworks constructed from multi-functional ligands: Syntheses, structures, near-infrared and visible photoluminescence properties, Journal of Solid State Chemistry, 182, 2290–2297, (2009).

. Feng, X., Feng, Y. Q., Chen, J., Ng, S. W., Wang, L. Y. ve Guo, J. Z., Reticular three-dimensional 3d–4f frameworks constructed through substituted imidazole-dicarboxylate: syntheses, luminescence and magnetic properties study, Dalton Transactions, 44, 804–816, (2015).

. Lever, A. B. P., Inorganic electronic spectroscopy, (1984).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Adem Dönmez, Uğur Erkarslan, Şehmuz Karadeniz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.