Optik Fiber Dalga Kılavuzlarının Yapı Parametrelerinin İncelenmesi

Ali Çetin, Hamza Yaşar Ocak

Öz


Optik fiber dalga kılavuzları silindirik geometriye sahip, ışığın içinde yayıldığı fotonik devre elemanlarıdır. En genel şekilde iki kısımdan meydana gelir. İç kısmı yüksek kırılma indisli çekirdek olarak adlandırılan kısımdır. Bunu çevreleyen ikinci kısım daha düşük kırılma indisine sahip olup örtü olarak adlandırılır. Optik fiberin özelliği bazı yapı parametreleriyle tanımlanır. Sayısal açıklık, bu dalga kılavuzunun ışık toplama kapasitesini belirler. Çekirdek ve örtünün kırılma indisleri, ışığın dalga kılavuzu içinde ilerleyebilmesi için toplam iç yansımayı sağlar. Normalize olmuş frekans, dalga kılavuzunda yayılan modları belirler. Çekirdek ve örtü kırılma indisleri arasındaki farkı gösteren bağıl kırılma indis farkı, ışığı bu dalga kılavuzunun nasıl kılavuzlandıracağını belirler. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen yapı parametreleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Topdemir, H.G., Işığın Öyküsü: Mitolojiden Matematiğe Işık Kuramlarının Tarihsel Gelişimi, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara, (2000).

Hecht, J., City of Light: The Story of Fiber Optics, Oxford University Press, (2004).

Ghatak, A. ve Thyagarajan, K., An Introduction to Fiber Optics, Cambridge University Press, (1998).

Crisp, J., Introduction to Fiber Optics, Elsevier, (2005).

Senior, J.M. ve Jamro, M.Y., Optical Fiber Communications: Principles and Practice, Pearson Education, (2009).

Pollack, G.L. ve Daniel R.S., Electromagnetism, Addison-Wesley, (2002).

Pasachoff, N. (Çeviri Uslu, L.), Alexander Grahambell bağlantı kurmak, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, (2000).

Wilson, J. ve Hawkes, J.F.B., Optoelectronics: An Introduction, Prentice Hall, (1988).

Kapany, N.S., Fiber Optics, Academic Press, NewYork-London, (1967).

Kapany, N.S. ve Burke, J.J., Optical Waveguides, Academic Press, NewYork-London, (1972).

Aydın, R., Lazer ve Temel Uygulamaları, Odtü Yayıncılık, (2016).

Kao, K.C. ve Hockham, G.A., Dielectric Fibre Surface Waveguides for Optical Frequencies, Proceedings IEE, 113, 1151-1158, (1966).

Yan, C., Huang, S.J., Miao, Z., Chang, Z., Zeng, J.Z. ve Wang, T.Y., 3D Refractive Index Measurements of Special Optical Fibers, Optical Fiber Technology, 31, 65-73, (2016).

Peng, Y., Jia, H. ve Fang, L., Theoretical Analysis of Hollow Ring-Core Optical Fibre for Transmitting Orbital Angular Momentum Modes, Journal of Modern Optics, 64-18, 1818-1832, (2017).

Wang, H., Chen, M.Y., Wu, X.S., Li, R.H., Cai, Z.M., Li, L.M., Yang, J.H., Zhu, Y.F. ve Fu, P.P., Single-Mode Operation in Few-Mode Optical Fibre Based on Resonant Coupling, Journal of Modern Optics, 64, 8, 866-870, (2017).

Mishra, A.K., Kumar, M., Kumar, D. ve Singh, O., Modal Study of Plasma Cladded Cylindrical Optical Fiber, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 27, 7, 868-876, (2013).

Çetin, A., Fiber optik dalga kılavuzlarında ışıyan enerji ölçümü, Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, (1998).

Gloge, D., Weakly Guiding Fibers, Applied Optics, 10, 2252-2258, (1971).

Matsumura, H., The Light Accaptance Angle of a Graded Index Fibre, Optical and Quantum Electronics, 7, 81-86, (1975).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Ali Çetin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.