Termal Uyartimli Lüminesansta LiB4O7: Cu, In ve MgB4O7: Dy, Na Yapay Lüminesans Malzemelerinin Işıma Sıcaklık Cevapları

Eren Cihan Karsu Asal

Öz


Termal uyartımlı lüminesans dozimetreler arasında en iyilerinden olan LiB4O7: Cu, In ve MgB4O7: Dy, Na malzemelerinin pek çok özellikleri birçok bilim adamı tarafından incelenmiş olmasına rağmen bugüne değin ışıma sıcaklık değişimine verdikleri cevaplar incelenmemiştir.  Oysa ışıma sıcaklığı tarihlendirmede, nükleer çekirdek dozimetre çalışmalarında, yüksek doz ölçümlerinde, uzay çalışmalarında ve kutuplar, çöller gibi extrem ortamlardaki lüminesans çalışmalarında büyük bir öneme sahiptir.  Ayrıca ışıma sıcaklık değişimi termal uyartımlı lüminesans (TSL) olgusunun daha derinliklerine inmemize imkân sağlamaktadır.

 

Bu çalışmada TSL parıldama eğrilerinin ışıma sıcaklığına ve oda sıcaklığında ışıma sonrası yüksek sıcaklıklarda tavlanmaya verdikleri cevaplar detaylı olarak incelemiştir.  Elde edilen sonuçlar her iki yapay lüminesans malzemenin de temel TSL olgusu ile uyumlu olduğunu, standart de-lokalize TSL kinetik teoriye uyduğunu göstermektedir.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kitis G. ve Charalambous S., Thermoluminescence of High Temperature Glow Peaks of LiF at Various Irradiation Temperatures, Radiation Protection Dosimetry, 33, 1–4, 259–262 (1990).

Kitis G. ve Charalambous S., Relatıve Thermolumınescence Response of Alpha To Beta Radıatıon As A Functıon Of Irradıatıon Temperature, Nuclear Instruments Methods Physics Research. B, 58, 211–215, (1991).

Charitidis C., Thermoluminescence Sensitization of LiF:Mg, Ti Under Heat Treatment Between 150 and 400 °C, Nuclear Instruments Methods Physics Research. B, 51, 263–268 (1990).

Kitis G. ve Charalambous S., Regenerated Thermoluminescence as a Function of Irradiation Temperature, Physica Status Solidi, ,19, 105(2), 175–179 (1988).

Kitis G. ve Charalambous S., Alpha to beta particle thermoluminescence as a function of irradiation temperature, Nuclear Tracks Radiation Measurement, 58, I, 211–215 (1991).

Kitis G., Kaldoudi E., and Charalambous S., “Thermoluminescence dose response of quartz as a function of irradiation temperature,” Journal of Physics D, 23, 7, 945–949 (1990).

Kitis G. ve Charalambous S., Behaviour of TL-dosimeters irradiated at various temperatures, International Journal Of Radiation Applications And İnstrumentation, 14, 1–2, 199–202 (1988).

Kitis G., Polymeris G. S., Sfampa I. K., Prokic M., Meriç N., ve Pagonis V., Prompt isothermal decay of thermoluminescence in MgB4O7:Dy, Na and LiB4O7:Cu, in dosimeters, Radiation Measurement, 84, 15–25 (2016).

Karsu E.C., Gökçe M., Ege A., Karalı T., Can N., ve Prokic M., Kinetic characterization of MgB4O7: Dy,Na thermoluminescent phosphor, Journal of Physics D. Applied Physics, 39, 8, 1485–1488 (2006).

Kitis G., Polymeris G.S., Pagonis V. ve Tsirliganis N.C., Thermoluminescence response and apparent anomalous fading factor of Durango fluorapatite as a function of the heating rate, Physica Status Solidi A-Applications And Materials Science, 203, 15, 3816–3823 (2006).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Eren Cihan Karsu Asal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.