Evre I larinks kanseri tedavisinde 3 ve 5 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (3A-YART, 5A-YART) tekniklerinde karotis arterin dozimetrik olarak karşılaştırılması

Ebru Cantürk, Gözde Topgül, Orhan Gürler, Sema Tunç, Candan Demiröz Abakay, Meral Kurt, Sibel Kahraman Çetintaş

Öz


Bu çalışmada, radyoterapi (RT) uygulanmış Evre I larinks kanserli 18 hastanın arşiv materyali tedavi planlama sisteminden retrospektif olarak temin edilmiştir. Bu hastalara ait planlama amacıyla çekilmiş bilgisayarlı tomografi (BT) verileri kullanılarak MONACO 5.1 tedavi planlama sistemi ile hastaların 3 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (3A-YART) ve 5 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (5A-YART) tekniklerinin sanal tedavi planları oluşturulmuştur. Klinik Hedef Hacime (CTV) 63 Gy/fx toplam doz tanımlanmıştır. Tüm tedavi planları CTV’ yi kapsayacak şekilde tanımlanan dozun %95’ine normalize edilmiş ve inhomojenite düzeltmeleri yapılmıştır. Sanal planlar, sağ ve sol karotis arter için doz değerleri doz volüm histogramları (DVH) kullanılarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı (SPSS) kullanılarak analiz edilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Mendelhall, W.M., Mancuso, A.A., ve Amdur, R.J., Perez & Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, Editörler: Halperin, E.C., Brady, L.W., Perez, C.A. ve Wazer, D.E., Wolters Kluwer 850-868 (2013)

Mendelhall, W.M. ve Werning, J.W., Cancer of the Larynx, in Head and Neck Cancer: A Multidisciplinary Approach Editörler: Harrison, R.B., Sessions, L.B., Wolters Kluwer pp. 441-481 (2013)

Horowitz, D.P., Berman M., Wang, T.J.C. ve Clifford Chao, K.S. Practical Essentials of Intensity Modulated Radiation Therapy, Editör: Clifford Chao, K.S. Wang, T.J.W., Marinetti, T. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 204-236 (2014)

Hacıkamiloğlu, E., Gültekin, M., Boztaş, G., Dündar, S., Şimşek-Utku, E., Kavak-Ergün, A., Sevinç, A., Tütüncü, S. ve Seymen, E. Editörler: Şencan, İ., Keskinkılıç, B., Türkiye Kanser Hastalıkları Raporu, Sağlık Bakanlığı, (2017)

Piccirillo, J.F., Importance of Comorbidity in Head and Neck Cancer, The Laryngoscope, 110, 593–602 (2000)

Jenckel F. ve Knecht R., State of the art in the treatment of laryngeal cancer, Anticancer Research, 33, 4701–10. (2013)

Matthiesen, C., Herman, T.de L. ve Singh, H., Dosimetric and radiobiologic comparison of 3D conformal, IMRT, VMAT and proton therapy for the treatment of early-stage glottic cancer, Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology, 59, 221–228 (2015)

Hartford, A.C., American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO) and American College of Radiology (ACR) practice guidelines for Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT), International Journal of Radiation Oncology-Biology-Physics, 73, 1, 9–14 (2012)

Tol, J.P., Doornaert P., Wittle Bl., Dahele M., Slotman B.J. ve Verbakel, W.F., A longitudinal evaluation of improvements in radiotherapy treatment plan quality for head and neck cancer patients, Radiotherapy and Oncology, 11, 2, 337-343, (2016).

Düzgün, F., Boyun kitlelerinde bilgisayarlı tomografi perfüzyon, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Manisa (2009)

Yıldız, S., Elektron Demet Tedavilerinde Doku Heterojenitelerinin ve Yüzey Düzensizliklerinin Doz Dağılımına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2007)

Monaco Training Guide Version 3.20, IMPAC Medical Systems, Inc. Document ID: LTGMON0320 Part Number: C#98961-EN (2012)

Camingue, P., Christian, R. ve Ng, D., Comparison of external beam treatment techniques for T1–2, N0, M0 glottic cancers, Medical dosimetry: official journal of the American Association of Medical Dosimetrists, 37, 2, 221–224 (2012)

Atalar, B., Gungor, G., Caglar, H., Aydın, G., Yapıcı, B. ve Ozyar, E., Use of volumetric modulated arc radiotherapy in patients with early stage glottic cancer, Tumori, 98, 331–336 (2012)

Gomez, D., Cahlon, O., Mechalakos, J. ve Lee, N., An investigation of intensity-modulated radiation therapy versus conventional two-dimensional and 3D-conformal radiation therapy for early stage larynx cancer, Radiation Oncology, 5, 74 (2010)

Dorresteijn, L.D., Kappelle, A.C., Boogerd, W., Klokman, W.J., Balm, A.J., Keus, R.B., van Leeuwen F.E. ve Bartelink H., Increased risk of ischemic stroke after radiotherapy on the neck in patients younger than 60 years, Journal of Clinical Oncology, 20, 282–288 (2002).

Riegel, A.C., Antone, J. ve Schwartz, D.L., Comparative dosimetry of volumetric modulated arc therapy and limited-angle static intensity modulated radiation therapy for early-stage larynx cancer, Medical Dosimetry, 38, 66–69 (2013).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Gözde Topgül

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.