Li((OH)2B5O7) bileşiğinin mikrodalga enerji ile sentezi ve karakterizasyonu

Figen Kurtuluş, Gülşah Çelik, Gürcan Güzel, Halil Güler

Öz


Li((OH)2B5O7)gibi anorganik kökenli boratlar, doğrusal olmayan optik malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada, Li((OH)2B5O7) bileşiği ilk kez geleneksel metotlardan farklı olarak, mikrodalga yöntemle ile kısa zamanda ve saf olarak elde edilmiştir.  Sentezlenen bileşiğin karakterizasyonu, X-ışınları toz kırınımı ve FTIR spektrofotometresi teknikleriyle gerçekleştirilmiştir.   


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Özdemir Z., Özbayoğlu G., Kızılyallı M., Yılmaz A., Synthesis and characterization of lithium triborate, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 38, 321-327, (2005).

Cardenas, A., Solans, J., Byrappa, K., Shekar, K. V. K., Structure of lithium catena-poly[3,4-dihydroxopentaborate-1:5-µ-oxo], Acta Crystallographica, C49, 645-647, (1993).

Zachariasen, W.H., Structure of potassium metaborate, Zeitschrift fur Kristallographie, 98, 266, (1937).

Rao, K.J., Vaitdhyanathan, B., Ganguli, M., Ramakrishnan, P.A., Synthesis of inorganic solids using microwaves, Chemical Materials, 11, 882-895, (1999).

Byrappa, K., Progress in crystal growth and characterization materials, Pergamon Press, Frankfurt, Vol. 21, (1991).

Nakamoto, K., Infrared and raman spectra of inorganic and coordination compounds, A Willey-Interscience Publication, John Willey and Sons, (1986).

Gözel, G., Baykal A., Kızılyallı, M., Kniep, R., Solid-state synthesis, x-ray powder investigation and IR study of α-Mg3[BPO7], Europan Ceramic Society, 2241-2246, (1998).

Baykal, A., Kızılyallı, M., Synthesis of NaMg(H2O)2[BP2O8], Journal of Material Science, 35, 4621-4626 (2000).

Baykal, A., Kızılyallı, M., Gözel, G., Kniep, R., Synthesis of strontium borophosphate, SrBPO5 by solid state and hydrothermal methods and characterisation, Crystal Research and Technology, 35, 3, 247-254, (2000).

Shi, Y., Liang, J.K., Zhang, H., Liu, Q.L., Chen, X.L., Yang, J.L., Zhuang, W.D., and Rao, G.H., Crystal structure and thermal decomposition studies of barium borophosphate, BaBPO5, Journal of Solid State Chemistry, 135(1), 43, (1998).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Figen Kurtuluş, Gülşah Çelik, Gürcan Güzel, Halil Güler

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.