β Lyrae türü örten çift yıldız LL Com: ışık eğrisi analizi ve yörünge dönemi değişimi

Burcu Özkardeş, Gökçe Zeynep Özalp

Öz


Bu çalışmada, ilk kez, β Lyrae türü (EB) olarak sınıflandırılmış örten çift yıldız LL Com (GSC 02535-00670; V = 12m.39; P = 0.40692 gün)’un ışık eğrisi analizi ve yörünge dönemi değişimi sunulmaktadır.  Sistemin, SuperWASP arşivinde yer alan fotometrik gözlem verisi Wilson – Devinney (W-D) yöntemiyle analiz edilerek fotometrik kütle oranı belirlenmiş ve buradan bileşen yıldızların tahmini mutlak parametreleri hesaplanmıştır.  Sistemin literatürde bulunan minimum ışık zamanları ile bu çalışmada elde edilen tutulma zamanları kullanılarak O-C analizi yapılmış ve yörünge döneminin değişimine neden olan fiziksel mekanizmalar tartışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Bradstreet, D. H. ve Steelman, D. P., Binary Maker 3.0 - an interactive graphics-based light curve synthesis program written in java, American Astronomical Society, 201st AAS Meeting, 34, 1224, (2002).

. Drilling, J. S. Ve Landolt, A. U., Allens Astrophysical Quantities, 4th. Edition, AIP Press., Springer NY, (2000).

. Eker, Z., Bilir, S., Yaz, E., Demircan, O. ve Helvacı, M., New absolute magnitude calibrations for W Ursa Majoris type binaries, Astronomische Nachrichten, 330, 1, 68-76, (2009).

. Frank, P., Moschner, J. ve Moschner, W., NSV 6177: First elements and lightcurve, Information Bulletin on Variable Stars, No. 4386, (1996).

. Gaia Collaboration; Brown, A. G. A., Vallenari, A., Prusti, T., de Bruijne, J. H. J., Mignard, F., Drimmel, R., Babusiaux, C., Bailer-Jones, C. A. L., Bastian, U. ve 582 coauthor, Gaia Data Release 1. summary of the astrometric, photometric, and survey properties, Astronomy & Astrophysics, 595, 1-23, (2016).

. Hoffman, D. I.,Harrison, T. E., Coughlin, J. L., McNamara, B. J., Holtzman, J. A., Taylor, G. E. ve Vestrand, W. T., New β Lyrae and Algol candidates from the Northern Sky Variability Survey, The Astronomical Journal, 136, 1067-1078, (2008).

. Kazaovets, E. V., Samus, N. N. Ve Durlevich, O. V., The 75th name-list of variable stars, Information Bulletin on Variable Stars, No. 4870, (2000).

. Kurochkin, N. E., New variable stars in SA 57, Peremennye Zvezdy, 409-417, (1959).

. Kreiner, J. M., Up-to-date linear elements of eclipsing binaries, Acta Astronomica, 54, 207-210, (2004).

. Kwee, K. K. Ve van Woerden, H., A method for computing accurately the epoch of minimum of an eclipsing variable, Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, 12, 327-330, (1956).

. Pecaut, M. J. ve Mamajek, E. E., Intrinsic colors, temperatures, and bolometric corrections of pre-main-sequence stars, The Astronomical Journal Supplement Series, 208:9, 1-22, (2013).

. Prsa, A., Matijevic, G., Latkovic, O., Vilardell, F. Ve Wils, P., PHOEBE: PHysics Of Eclipsing BinariEs, Astrophysics Source Code Library, record ascl:1106.002, (2011).

. Rucinski, R. M., The proximity effects in close binary systems. II. the bolometric reflection effect for stars with deep convective envelopes, Acta Astronomica, 19, 245-254, (1969).

. van Hamme, W., New limb-darkening coefficients for modeling binary star light curves, The Astronomical Journal, 106, 2096-2117, (1993).

. von Zeipel, H., Radiative equilibrium of a double-star system with nearly spherical components, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 84, 702-721, (1924).

. Wilson, R. E. ve Devinney, E. J., Realization of accurate close-binary light curves: application to MR Cygni, The Astronomical Journal, 166, 605-619, (1971).

. Zasche, P., Liakos, A., Niarchos, P., Wolf, M ve Gazeas, K., Period changes in six contact binaries: WZ And, V803 Aql, DF Hya, PY Lyr, FZ Ori, and AH Tau, New Astronomy, 14, 2, 121-128, (2009).

. http://var2.astro.cz/ocgate/

. www.superwasp.org


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Burcu Özkardeş, Gökçe Zeynep Özalp

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.