Son Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Potansiyel Fark Konusundaki Kavram Yanılgıları

Sabri Kocakülah, Bengisu Abacı

Öz


Bu çalışma Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin “Elektrik Devreleri” konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kavramlardan “potansiyel fark” kavramı araştırılmıştır.  Çalışmada 2006-2017 yıllarında uygulanmış olan kavram yanılgısı testi analiz edilmiştir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için 8 soruluk açıklamalı-çoktan seçmeli test hazırlanmıştır. Bu sorulardan potansiyel fark ile ilgili kavram yanılgısını ölçen beşinci soru seçilip a ve b şıklı soruları analiz edilmiştir.  Sorular Balıkesir Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim görmüş 399 öğrenciye uygulanmıştır.  Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin çoğunluk olarak kavram yanılgısına sahip olduğu ve bu kavram yanılgısının benzer olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Duit, R. Vorsteııung und Physiklernen. Physik in der Schule, 30, 282-285, (1992).

. Hoffman, L. (1990). Naturwissenschaftlich-techische Bildung undberufliche Orientierung (Teil A), in W. Lenkse, (Ed.). Frauen im Beruf. Förderung naturwissenschaftlich- technischer Bildung /Ür Miidchen in der Realschule, 118-148.

. Duit, R. ve Rhöneck, C. Learning and understanding key concepts of elektricity, (1997). http://www.physics.ohio-state.edu/jossemlICPElC2MC.htlm, (15.03.2004).

. Günbatar, S. & Sarı, M., Elektrik ve manyetizma konularında anlaşılması zor kavramlar için model geliştirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 185-197, (2005).

. Örgün, E., Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarında yapıcı öğretim yaklaşımının etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2002).

. Küçüközer H., Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen öğretim modelinin lise 1. Sınıf öğrencilerinin basit elektrik devrelerine ilişkin kavramsal anlamalarına etkisi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. (2004).

. Ates, S,. The effectiveness of the learning-cycle method on teaching DC circuits to prospective female and male science teachers. Research in Science & Technological Education, 23(2), 213-227, (2005).

. Ateş, S. ve Polat M., Elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme evreleri metodunun etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 39-47, (2005).

. Gönen, S., Kocakaya, S. ve İnan, S., The effect of the computer assigted teaching and 7E model of the constructivist learning methods on the achievements and attitudes of high school students. Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(4), 1303-6521, (2006).

] Yılmaz, H. ve Huyugüzel Çavaş, P., 4-E öğrenme halkası yönteminin öğrencilerin elektrik konusunu anlamalarına olan etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 1-18, (2006).

] Yılmaz, G. K., Ertem, E. ve Çepni, S., The effect of the material based on the 7E model on the fourth grade students’ comprehension skill about fraction concepts, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1405–1409, (2010).

] Eryılmaz A., ve Sürmeli E. Üç aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (2002).

] Stepans, J. Targeting Students' Science Misconceptions: Physical Science Concepts Using the Conceptual Change Model. Riverview, Fla.: Idea Factory, (1996).

] Yıldırım H. İ., Yalçın N., Şensoy Ö. ve Akçay S., İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 67-82, (2008).

] Küçüközer, H., Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusuyla ilgili kavram yanılgısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 142-148, (2003).

] Karakuyu Y. ve Tüysüz C., Elektrik konusunda kavram yanılgıları ve kavramsal değişim yaklaşımı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867-890, (2011).

] Altun S., Üç aşamalı bir testle fen bilgisi öğretmen adaylarının basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının tespiti. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1-2), (2009).

] Bar, V. & Travis, A., Children's views concerning phase changes. Journal of Research in Science Teaching, 28(4), 363-382, (1991).

] Şahin , Ç. & Çepni, S., Yüzme-batma, kaldırma kuvveti ve basınç kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı belirleme testi geliştirilmesi, Türk Fen Eğitim Dergisi, 8(1), 79-109, (2011).

] Çıldır, I., & Şen, A.İ., Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının kavram haritalarıyla belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 92-101, (2006).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 bengisu abacı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.