Sorgulamaya Dayalı Öğretimin “Lamba Parlaklığı” Kavramının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi

Ayberk Bostan Sarıoğlan, Bengisu Abacı

Öz


Son yıllarda eğitimde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarısına etkisi araştırılmış ve hala araştırılmaya devam etmektedir.  Bu çalışmada sorgulamaya dayalı öğrenmenin beşinci sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesinin lamba parlaklığı kazanımı üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır.  Çalışma grubu olarak bir devlet ortaokulundaki beşinci sınıfta öğrenim görmekte olan 30 öğrenci belirlenmiş.  Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak sekiz sorudan oluşan açıklamalı-çoktan seçmeli kavramsal anlama testi öğretim öncesi ve öğretim sonrası öğrencilere uygulanmıştır.  Kavramsal anlama testine öğrencilerin verdikleri cevaplardan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerde sorgulamaya dayalı öğrenme ile işlenen derslerin sonucunda öğrencilerin bilimsel cevabı verme oranında artış olduğu belirlenmiştir.  Ayrıca lamba parlaklığı ile ilgili öğrencilerin kavram yanılgıları ile karşılaşılmış ve öğretim sonrası öğrencilerde karşılaşılan bu kavram yanılgılarının görülme sıklığı azalmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN, Bengisu Abacı

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.