O3/UV/NaBO3 İle Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri

Mahmut Uğurlu, M. Hamdi Karaoğlu, M. Emin Duru, Gülsen Tel, Ali İmran Vaizoğullar, Selma Baştan

Öz


Sunulan çalışmada, zeytinyağı üretimi sonucu çevreye verilen ve önemli oranda toksik madde içeren zeytın karasuyunun, koagülasyon ve ileri oksidasyon yöntemi ile renk, fenol ve lignin giderimi amaçlandı. Bu amaçla karasu içerisinde bulunan kolloidal tanecikleri çöktürmek için ön arıtım işlemi yapıldı. Koagülasyon deneylerinde koagülant madde olarak kireç ve şap’ın belirli oranlardaki karışımları kullanıldı. Daha sonra sodyum perborat ile ikinci defa çöktürme deneyleri gerçekleştirildi. Çalışmanın ikinci aşamasında ise sodyum perborat ile zeytin karasuyunda fotolitik arıtım deneyleri yürütüldü. Deneysel çalışmada, sıcaklık, pH, perborat konsantrasyonu, ozon ve zaman gibi parametrelerin etkisi incelendi. Çalışma sonucunda O3/UV/NaBO3.H2O.3H2O sistemi kullanarak yapılan deneylerde en iyi sonuçların elde edilebileceği görüldü. Ayrıca, oksidasyon reaksiyonlarında oluşan ürünlere ait GC-MS spektrumları incelenerek, en iyi sonuçlar pH.12’de ve bu pH’da karasuda yalnızca 6 bileşenin var olduğu tespit edildi. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Uğurlu, M., Kula I., Decolourization and Removal of Some Organic Compounds from Olive Mill Wastewater by Advanced Oxidation Processes and Lime Treatment, Environmental Science Pollution Resource, 14,5, 319 - 325, (2007).

Uğurlu, M., Hazırbulan A.S., The removal of some organic compounds from Pre-treated olive mill wastewater by sepiolite, Fresen. Environmental Bulletin, 16,8, 887-895, (2007).

Szpyrkowicz L., Juzzolino C., Kaul S.N., A Comparative Study on Oxidation of Disperse Dyes By Electrochemical Processes, Ozone, Hypchlorite and Fenton Reagent, Water Resources., 35,9, 2129-2136, (2001).

Sun Y., Pignatello J.J., Photochemical Reactions Involved in the Total Mineralization of 2,4-D by Fe3+/ H2O2 /UV, Environmental Science and Technologies., 27,2, 304-310, (1993).

Şengül, F., Özer, A., Çatalkaya, E.Ç., Oktav, E., Evcil, H., Çolak, O., Sağer, Y., Zeytin Karasuyu Arıtımı Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir, (2003).

Uğurlu, M., Kula İ., Gürses A., Removal of some organic compounds and color from olive mill wastewater by electrocoagulation, Fresen. Environmental Bulletin, 15,10, 1256-1265, (2006).

Uğurlu, M., Karaoğlu, M.H, Baştan S, Bor Minerali ve Fotolitik Oksidasyonla Zeytin Karasuyununda Renk ve Diğer Bileşenlerin Giderilmesi. 5.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2010)

Karaoğlu, H.M., Erdoğan, O. ve Uğurlu, M, Removal of boron from aqueous solution by modified sepiolite, 27.06/02.07 2011. 25.Ulusal Kimya Kongresi Erzurum


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Mahmut Uğurlu, M. Hamdi Karaoğlu, M. Emin Duru, Gülsen Tel, Ali İmran Vaizoğullar, Selma Baştan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.