Asılı ve Tek Damla Yöntemiyle Liyotropik Sıvı Kristallerde Yüzey Gerilimlerinin Belirlenmesi

Pınar Özden, Nejmettin Avcı

Öz


Liyotropik sıvı kristaller kimyasal temizleyicilerden organik sıvılara kadar pek çok bileşiğin temel yapısını oluşturmaktadır.  Kolloidal özelikleri nedeniyle bu malzemelerin yüzey gerilimlerinin belirlenmesi uygulama için büyük önem taşımaktadır.  Sıvıların yüzey gerilimlerinin belirlenmesi için birçok teknik bulunmaktadır.  Asılı ve tek damla teknikleri uygulama kolaylığı yanında doğru sonuçlar vermesiyle de öne çıkmaktadır.  Bu çalışmada amfifil tabanlı liyotropik sıvı kristaller farklı konsantrasyonlarda hazırlanarak asılı damla ve tek damla teknikleriyle ile yüzey gerilimleri belirlenmiştir.  Ayrıca bu örnekler için farklı yüzeylerde değme açısı ve yüzey serbest enerjisi değerleri hesaplanmıştır.  Sıvı kristal moleküllerin yüzeyle yaptıkları açıya bağlı olarak bu parametrelerin değiştiği gözlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Özden, P., Sonlu Boyutlu Miselli Liyotropik Sıvı Kristalik Mezofazların Termo-Morfolojik, Termotropik, Termo-Optiksel ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla, (2017).

Çelebi, N., Değim, T. ve Değim Z., 13. Yüzeylerarası Özellikler, Modern Farmasötik Teknoloji, Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yayınları, 243 – 262, Ankara, (2009).

Dukhin, S.S., Kretzchmar G. Ve Miller, B., Dynamics of Adsorption at Liquid Interfaces: Theory, Experiment, Application, Elsevier, Amsterdam, 163 – 166, (2003).

Drelich, J., Fang Ch. ve White C.L., Measurements of Interfacial Tension In Fluid – Fluid Systems, Encyclopedia of Surface and Colloid Science, Marcel Dekker Inc., New York, (2002).

Hansen, F.K., Rodsrud, G., Surface-Tension by Pendant Drop. 1. A Fast Standard Instrument Using Computer Image-Analysis, Journal of Colloid and Interface Science, 141(1), 1-9, (1991)

Zisman, W. A., Relation of the Equilibrium Contact Angle to Liquid and Solid Constitution. Advances in Chemistry, 43, 1-51, (1964).

Young, T., III. An Essay on the Cohesion of Fluids, Phil. Trans. Roy. Soc. Lond., 1805 - 95, 65 – 87, (1805).

Dupré, M. Α., Théorie Méchanique de la Chaleur, 369, Gauthier – Villars, Paris, (1869).

http://www.ramehart.com/newsletters/2008-07_news.htm (20.08.2017).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Pınar Özden

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.