UV ile sertleşen hibrid kaplamalarla alüminyum levhaların yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi

İlyas Kartal

Öz


Alüminyum birçok üstün özelliklere sahip olmasına rağmen kolayca çizilme ve aşınma, çok çabuk korozyona uğrama, kir ve leke tutma gibi bazı dezavantajlara sahiptir. Alüminyum yüzeyine hibrid kaplama yapılarak aşınmaya, çizilmeye, korozyona, kir ve lekeye karşı dirençli hale getirmek aynı zamanda görsel ve dekoratif özellikler kazandırmak mümkündür. Bu çalışmada yüksek miktarda flor içeren yapılar ile silisyum içerikli yapılarla reaksiyona sokularak flor içerikli inorganik faz elde edildi. Hibrid yapının organik kısmı ise epoksi akrilat, hekzan diol diakrilat ve UV başlatıcıdan oluştu. Organik ve inorganik kısımların manyetik karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde karıştırılmasıyla flor içeren hibrid kaplama formülasyonları yüzeye uygulandı. Farklı içeriklere sahip formülasyonlar UV ışınlarıyla sertleştirilerek yüzeylerin kaplama performansları incelendi. Alüminyum levha yüzeyleri UV ışınlarıyla sertleşebilen flor içerikli hibrid malzemeyle kaplanarak aşınmaya, sürtünmeye, çizilmeye, korozyona, kir ve lekelere karşı dirençli hale getirildi. Bununla beraber yüksek parlaklıkta görsel ve dekoratif özelliklere sahip bir yüzey elde edildi. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Dursun, T. ve Soutis, C., Recent developments in advanced aircraft aluminium alloys, Materials & Design, 56, 862-871, (2014).

Baburaja, K., Subbaiah, K.V. ve Kalluri, R., Hybrid materials of aluminium, , Materials Today: Proceedings Part B, 3(10), 4140-4145, (2016).

Maung K.N., Yoshida, T., Liu, G., Lwin, C.M. ve Hashimoto, S., Assessment of secondary aluminum reserves of nations, Resources, Conservation and Recycling, 126, 34-41, (2017).

Hofacker, S., Mechtel, M., Mager, M. ve Kraus, H.; Sol-Gel: A new tool for coatings chemistry, Progress In Inorganic Coatings, 45(2-3), 159-164, (2002).

Livage, J., Sol-Gel processes, Current Opinion in Solid State & Materials Science, 2(2), 129-275, (1997).

Drobny, J.G., Blends and composites based on fluoropolymers, Macromol. Symp., 170(1), 149-156, (2001).

Anton, D., Surface fluorinated coatings, Advanced Materials 10(15), 1197-1205, (1998).

Imae, T., Fluorinated polymers, Current Opinion in Colloid and Interface Science, 8(3), 307-314, (2003).

Bongiovanni, R., Malucelli, G., Sangermano. M. ve Priola, A., Properties of UV-curable coatings fluorinated acrylics structures, Progress in Organic Coatings 36(1-2), 70-78, (1999).

Du, Y., Damron, M., Tang, G., Zheng, H., Chu, C.J. ve Osborne, J., Inorganic/organic hybrid coatings for aircraft aluminum alloy substrates, Progress in Organic Coatings, 41(4), 226-232, (2001).

Conde, A., Durán, A. ve Damborenea, J.J., Polymeric Sol–Gel coatings as protective layers of aluminium alloys, Progress in Organic Coatings, 46( 4), 288-296, (2003).

Barbucci, A., Pedroni, E., Perillon J.L. ve Cerisola G., Organic coatings for pre-treated galvanized steel technology, Progress in Organic Coatings, 29(1-4), 7-11, (1996).

Malucelli, G., Gianni, A.D., Deflorian, F., Fedel, M. ve Bongiovanni, R., Preparation of ultraviolet-cured nanocomposite coatings for protecting against corrosion of metal substrates, Corrosion Science, 51(8), 1762-1771, (2009).

Zhong, X., Li, Q., Hu, J. ve Lu Y., Characterization and corrosion studies of ceria thin film based on fluorinated AZ91D magnesium alloy, Corrosion Science, 50(8), 2304-2309, (2008).

Hougham, G.G., Cassidy, P.E., Johns, K. ve Davidson, T., Fluoropolymers 2, Kluwer Academic Publishers, New York, (2002).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 İlyas Kartal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.