Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi

Önder Aksu, Gülderen Kurt Kaya

Öz


Bu çalışmada ticari kerevit avcılığının yasak olduğu Aktaş Gölü'nden yakalanan erkek ve dişi kerevitlerin morfometrik analizlerinin ve et verimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 157 adet kerevitin (nerkek= 81 and ndişi= 76) boy dağılımı incelendi. Hem erkek ve hem de dişi kerevitlerin karapaks uzunlukları ile ağırlıkları arasında güçlü bir doğrusal ilişkinin olduğu tespit edildi (r=0.962,  r=0.976, r♂+♀=0.9712). Regresyon analizleri sonucunda elde edilen “b değerleri” erkek kerevitlerde pozitif, dişi kerevitlerde negatif ve tüm bireylerde ise pozitif allometrik ağırlık artışının olduğunu gösterdi (b= 3.041, b= 2.954 ve b♂+♀=3.0167). Erkek ve dişi kerevitlerde abdomen et miktarları ile karapaks uzunlukları arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu görüldü. Erkek kerevitlerde abdomen et verimlerinin, kıskaç et verimleri ve toplam et verimlerinin sırasıyla %10.03, % 4.60 ve %14.63 olduğu, dişi kerevitlerde abdomen et verimlerinin, kıskaç et verimleri ve toplam et verimlerinin sırasıyla %11.59, % 2.73 ve % 14.32 olduğu belirlendi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Hogger, J. B., Ecology, population biology and behaviour, in Holdich, D.M. and Lowery, R.S., Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, Chapman and Hall, 114-144, Cambridge, England (1988).

Momot, W.T., Redefining the role of crayfish in aquatic ecosystems, Reviews in Fisheries Science, 3, 1, 33-63, (1995).

Harlıoğlu, M.M. ve Holdich, D.M., Meat yields in the introduced crayfish, Pacifastacus leniusculus and Astacus leptodactylus, from British waters, Aquaculture Research, 32, 411-417, (2001).

Goddard, J.S., Food and Feeding, Holdich, D.M. and Lowery, R.S., Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, Chapman and Hall, 145-166, Cambridge, England, (1988).

Harlıoğlu, M.M. ve Köprücü, K., An investigation on the vitamin A2, C, E and β-carotene contents of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz., Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12, 2, 277-281, (2000).

Skurdal, J. ve Taugbøl, T., Crayfish of commercial importance Astacus, in Holdich, D.M., Biology of Freshwater Crayfish, Blackwell Science, 467-510, Oxford, (2002).

Köksal, G., Astacus leptodactylus in Europa, Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, in Holdich, D.M. and Lowery, R.S., Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, Chapman and Hall, 365-400, Cambridge, England, 498p, (1988).

Bolat, Y., Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus salinus Normdan 1842) populasyon büyüklüğünün tahmini, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, (2001).

Burba, B., Investigations of the effects of anthropogenic factors on crayfish behavioural reactions, Freshwater Crayfish, 9, 259-265, (1993).

Lodge, D.M. ve Hill, A.M., Factors governing species composition, population size, and productivity of cool-water crayfishes, Nordic J. Freshw. Res., 69, 111-136, (1994).

Harlıoğlu, M.M., Tatlı su istakozu yetiştiriciliği, Fırat Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı, Elazığ, (2004).

Mason, J.C., Crayfish production in a small woodland stream, Freshwater Crayfish, 2, 449-479, (1975).

Stein, R.A., Sexual dimorphizm in crayfish chelae: functional significance linked to reproductive activites, Can. J. Zool., 54, 220-227, (1976).

Adegboye, D., The “crayfish condition factor”: a tool in crayfish research, Freshwater Crayfish, 5, 3-11, (1983).

Skurdal, J., Crayfish Management in the Nordic and Baltic countries, Nordic J. Freshwater Research, 69, 181-184, (1994).

Pursiainen, M., Saarela, M. ve Westman, K., Moulting and growth of the noble crayfish Astacus astacus in an oligotrophic lakle, Freshwater Crayfish, 7, 155-164, (1988).

Rhodes, C.P. ve Holdich, D.M., On size and sexuel dimorphism in Austropotamobius pallipes (Lereboullet) – A step in assessing the commercial exploitation potential of the native British freshwater crayfish, Aquaculture, 17, 345-358, (1979).

Lindqvist, O.V. ve Lahti, E., On the sexuel dimorphism and condition indexs in the crayfish Astacus astacus L. İn Finland, Freshwater Crayfish, 5, 3-11, (1983).

Harlıoğlu, M.M., Keban Baraj Gölü Ağın bölgesinde yaşayan tatlı su ıstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un alt tür teşhisi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 14, 31-47, (2002).

Romaire, R.P., Forester, J.S. ve Avault, J.V., Length-weight relationships of two commercially important crayfishes of the genus Procambarus, Freshwater Crayfish, 3, 463-470, (1977).

Doğanay, H. ve Zaman, S., Aktaş Gölü ve yakın çevresinin coğrafyası, Türk Coğrafya Dergisi, 46, 23-39, (2006).

Rhodes, C.P. ve Holdich, D.M., Length-weight relationship, muscle production and proximate composition of the freshwater crayfish Austropotamobius pallipes (Lereboullet), Aquaculture, 37, 107-123, (1984).

Harlıoğlu, M.M., The relationships between length-weight, and meat yield of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, in the Ağın Region of Keban Dam Lake, Turkish Journal of Zoology, 23, 3, 949-957, (1999).

Erdemli, A.Ü., Beyşehir, Eğirdir, Akşehir ve Apa baraj gölü tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus Esch., 1823) populasyonları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma, Doğa Bilim Dergisi, 7, 313-318, (1983).

Karabatak, M. ve Tüzün, İ., Mogan Gölü'ndeki kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) populasyonunun bazı özellikleri, Akdeniz Üni. Su Ürünleri Müh. Dergisi, 2, 1-34, (1989).

Köksal, G., Biometric analysis on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) which is produced in Turkey, relationship between the major body components and meat yield, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26, 3-4, 93-114, (1980).

Bolat, Y. ve Aksoylar, M.Y., Eğirdir gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Esch., 1823)’nin uzunluk ağırlık ile karapaks boyu-total boy ilişkileri ve kabuk değiştirme periyodunun saptanması, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2, 10, 26-31, (2003).

Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R. ve Uysal, R., Some biological characterics of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir, Turk. J. Zool., 29, 295-300, (2005).

Güner, U., Terkos Gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nin bazı morfolojik özellikleri, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, 1-2, 163-167, (2006).

Yılmaz, E., Harlıoğlu, A.G. ve Yılmaz, A., Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)’nden yakalanan tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nda ağırlık-uzunluk ilişkisi ve et verimi, Su Ürünleri Dergisi, 28, 3, 75-80, (2011).

Köksal, G., Korkmaz, A.Ş. ve Kırkağaç, M., Anakara Dikilitaş Göleti tatlı su istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) populasyonunun incelenmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 9, 1, 51-58, (2003).

Berber, S. ve Balık, S., Manyas Gölü (Balıkesir) tatlı su ıstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) bazı büyüme ve morfometrik özelliklerinin belirlenmesi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, 1-2, 83-91, (2006).

Dartay, M. ve Ateşşahin, Y., A study on catching freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823, and its some population characteristics, Turkish Journal of Science & Technology, 8, 2, 125-130, (2013).

Yüksel, F. ve Duman, E., Keban Baraj Gölü kerevitlerinin (Astacus leptodactylus Esch., 1823) bazı morfolojik özelliklerinin incelenmesi, Journal of FisheriesSciences.com, 6, 4, 271-281, (2012).

Harlıoğlu, M.M. ve Harlıoğlu, A.G., Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölü'nden avlanan tatlı su istakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un morfometrik analizleri ile et verimlerinin karşılaştırılması, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17, 2, 412-423, (2005).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Önder Aksu, Gülderen Kurt Kaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.