Çelik payandalarla güçlendirilmiş Tokat Deveci Hanı’nın sismik analizi

Murat Çavuş, Şahin Sözen

Öz


Çelik payandalarla tarihi yapıların desteklenmesi ve güçlendirilmesi işlemi ülkemizde birçok yapıda kullanılmaktadır. Malzeme özellikleri ve mekanik davranış bakımından birbirinden farklı iki yapının etkileşimi oldukça önemli ve tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada restorasyonu daha önce tamamlanmış ve bir kısmı çelik payandalarla desteklenmiş olan Tokat Deveci Hanı’ndaki uygulamanın mevcut yapı ile etkileşimi incelenmiştir. Çalışmada mevcut tarihi  yapının belli bir bölümünden alınacak prototip model üzerinde yapının bulunduğu bölgenin zemin ve deprem durumu göz önüne alınarak oluşturulan spektrum eğrileri dikkate alınarak yapı sonlu elemanlar metoduyla Sap 2000 programında modellenmiş ve analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre muhtemel depremlere karşı tarihi yapıyı güçlendirmek amacıyla inşa edilen payandaların, yapı elemanlarında oluşan gerilmeler ve yapı periyodunu azaltma noktasında çok küçük bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Bayraktar, A., Altunisik, A.C., Sevim, B. and Turker, T., Seismic response of a historical masonry minaret using a finite element model updated with operational modal testing, J. Vib. Control, 17(1), 129-149. (2010).

. Şengül G. Aydıngün, Tarih Boyunca Yaşanan Depremler Sonrası Ayasofya Onarımları, Deprem Sempozyumu, Kocaeli, (2005).

. Landolfo, R., Portioli, F., Mammana, O. and Mazzolani, F.M., Finite element and limit analysis of the large scale model of Mustafa Pasha Mosque in Skopje, strengthened with FRP, Proc. of the First Asia-Pacific Conference on FRP in Structures APFIS 2007, Hong Kong, 283-288, (2007).

. Bartolomeo Pantò, Linda Giresini Mauro Sassu and Ivo Caliò, Non-linear modeling of masonry churches through a disc macro-element approach, Earthquakes and Structures, Vol. 12, No. 2 223-236, (2017).

. Aksulu, B.I., Tokat Deveci Hanı, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, İstanbul, 1: 65-77, (1991).

. https://www.flickr.com/photos/caner/23336053251/in/photolist-By8nBH-bS8ZbM, (20.08.2017)

. Lourenco, P.B., Computations on historic masonry structures, Struct. Eng. Mater., 4(3), 301-319, (2002).

. Doğangün, A., Acar, R., Sezen, H., and Livaoğlu, R., Investigation of dynamic response of masonry minaret structures, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 6, pp. 505–517, (2008).

. Toker, S. and Unay, A.İ., Mathematical modeling and finite element analysis of masonry arch bridges, Gazi Univ. J. Sci., 17(2), 129-139, (2004).

. Seker, B.S., Cakir, F., Dogangun, A. and Uysal, H., Investigation of a masonry domed mosque by experimental tests and numerical analyses, Earthquakes and Structures, 6(4), 335-350, (2014).

. Aras, F., Krstevka, L., Altay, G., Tashkov, L., Experimental and numerical modal analyses of a historical masonary palace, Construction and Building Materials, 25: 81-91, (2011).

. Can, H., Joseph, K. and Unay, A.I., Seismic behaviour of historical masonry buildings with irregular geometry, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 27(3), 679-686, (2012).

. Betti, M., Vignoli, A., Modelline and Analysis of a Romanesque Church Under Earthquake loading: Assessment of Seismic Resistance, Engineering Structures, 1-16, (2007).

. Sap 2000, Integrated Structural Analysis and Desing Software, Computers and Structures, Inc., Ver. 15.1.0, Berkeley, California, (2012).

. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, (2007).

. Altunışık, A.C., Bayraktar, A. and Genç A.F., A study on seismic behaviour of masonry mosques after restoration, Earthquakes and Structures, Vol. 10, No. 6 1331-1346, (2016).

. Sayed Mohammad Motovali Emamia and Majid Mohammadi, Influence of vertical load on in-plane behavior of masonry infilled steel frames, Earthquakes and Structures, Vol. 11, No. 4 609-627, (2016).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Murat Çavuş, Şahin Sözen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.