Batman ilindeki ince film a-Si teknolojili fotovoltaik sistemin performans değerlendirmesi

Osman Pakma

Öz


Bu çalışmada Batman ilinde ince film a-Si teknolojisine sahip 2.16 kWp güce sahip şebeke bağlantılı sistemin bir yıllık elektrik enerjisi üretim verileri alınmış ve modüllerin performansı dış parametrelerde göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Sistem ölçümleri Ocak ayından Aralık ayına kadar tüm 2016 yılını kapsamaktadır. İnce film a-Si PV sistemden 2016 yılı süresince şebekeye 2.631 MWh enerji sağlanmıştır. Sistemin nihai verimi (Yf) 1.13 den 4.89 kWh/KWp/gün’e, performans oranı da (PO) %53 ile %78 arasında değişmektedir. Ortam ve buna bağlı olarak modül sıcaklıklarının sistem performansına etkisinin %6 - %9 arasında olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca diğer sistem bölümlerinin de sistem performansı üzerinde değişen oranlarda etkili olduğu belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Nebbia G., Twentytwenty-five, Futures, 33, 43-54 (2001).

Pakma O., ZnO/CdS/CuIn(S,Se)2 heteroeklem güneş pillerinde admittans spektroskopisi ve akım iletim mekanizmaları, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi (2002).

Canete C., Carretero J. and Sidrach-de-Cardona M., Energy performance of different photovoltaic module technologies under outdoor conditions, Energy, 65, 295-302 (2014).

Ferrada P., Araya F., Marzo A. and Fuentealba E., Performance analysis of photovoltaic system of two different technologies in a coastal desert climate zone of Chile, Solar Energy, 114, 356-363 (2015).

Segado P. M., Carretero J., Sidrach-de-Cardona M., Models to predict the operating temperature of different photovoltaic modules in outdoor conditions, Progress in Photovoltaics, 23 (10), 1267-1282 (2015).

Skplaki E. and Palyvos J.A., On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review of efficiency/power correlations, Solar Energy, 83, 614-624 (2009).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Osman Pakma

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.