Nikel(II) İyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu

Fatma Tümsek, Belgin Karabacakoğlu

Öz


Bu çalışmada granül aktif karbon üzerine Ni(II) iyonlarının sulu çözeltiden adsorpsiyonu incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda; çözelti pH’ı, denge süresi ve ortam sıcaklığının adsorpsiyon üzerine etkileri incelenmiş; izoterm verilerine Langmuir ve Freundlich izoterm modelleri uygulanarak sabitleri hesaplanmıştır. Kinetik veriler yalancı 1. ve yalancı 2. mertebe modellerine göre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Ni(II) iyonlarının adsorpsiyonunun çözeltinin pH=5 değerinde en yüksek olduğu bulunmuştur. İzotermleri en iyi Langmuir modelinin temsil ettiği, adsorpsiyonun 24 saatte dengeye ulaştığı gözlenmiş ve kinetik verilerin yalancı 2. mertebe modeline daha iyi uyduğu belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Nabarlatz, D., de Celis, J., Bonelli, P. ve Cukierman, A. L., Batch and dynamic sorption of Ni(II) ions by activated carbon based on a native lignocellulosic precursor, Journal of Environmental Management, 97, 109-115, (2012).

Carvalho, W.A., Vignado, C. ve Fontana, J., Ni(II) Removal from Aqueous Effluents by Silylated Clays, Journal of Hazardous Materials, 153, 1240-1247, (2008).

Vieira, M.G.A., Almeida Neto, A.F., Gimenes, M.L. ve da Silva, M.G.C., Removal of Nickel on Bofe Bentonite Calcined Clay in Porous Bed, Journal of Hazardous Materials, 176, 109-118, (2010).

Gupta, S.S. ve Bhattacharyya, K.G., Adsorption of Ni(II) on Clays, Journal of Colloid and Interface Science, 295, 21-32, (2006).

Anoop Krishnan, K., Sreejalekshmi, K.G., Baiju, R.S., Nickel(II) adsorption onto biomass based activated carbon obtained from sugarcane bagasse pith, Bioresource Technology, 102, 10239–10247, (2011).

Satapathy, D., Natarajan, G.S., Potassium bromate modification of granular activated carbon and its effect on nickel adsorption, Adsorption, 12, 147-154, (2006).

Kandah, M.I., Meunier, J.L., Removal of nickel ions from water by multi-walled carbon nanotubes, Journal of Hazardous Materials, 146, 283-288, (2007).

Lagergren, S.K., About the theory of so-called adsorption of soluble substances, Kungliga Svenska Vetenskapsakademens Handlingar, 24, 1–39, (1898).

Ho, Y.S., McKay, G., The kinetics of sorption of divalent metal ions onto sphagnum moss peat, Water Research, 34 (3), 735–742, (2000).

Langmuir, I., The adsorption of gases on plane surface of glass, mica and platinum, Journal of the American Chemical Society, 40, 1361–1403, (1918).

Freundlich, H.M.F., Over the adsorption in solution, The Journal of Physical Chemistry, 57, 385-470, (1906).

McKay, G., Blair, H.S., Gardner, J.R., Two resistance mass transport model for the adsorption of acid dye onto chitin in fixed beds, Journal of Applied Polymer Science, 33, 1249–1257, (1987).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Fatma Tümsek, Belgin Karabacakoğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.