Kazanılmış değer analizi ile inşaat projelerinin performans değerlendirmesi

Ali Erkan Karaman, Süleyman Son

Öz


Proje yönetiminin en önemli işlevlerinden biri, sürecin izlenmesi ve kontrolüdür.  Proje yönetiminde Kazanılmış Değer Analizi (KDA), maliyet, zamanlama ve teknik performansı birleştiren, iyi bilinen bir yönetim sistemidir. Bu analiz, bir projenin performansını ve ilerlemesini ölçmek ve kontrol etmek için çok önemli bir teknik olup çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Ayrıca, yaygın kullanılan bir proje kontrol tekniği olduğu ve iş performansının nicel ölçümünü sağladığından kapsamlı inşaat projelerinin yönetim sürecinde de kullanılmaktadır. Bu analiz, maliyet ve zamanlama varyanslarının ve performans endekslerinin hesaplanmasına ve proje maliyetini ve program süresini tahmin etmesine olanak tanır. Bu çalışmada, yapımı tamamlanmış bir inşaat projesine ait bazı iş kalemlerinin Kazanılmış Değer Analizine göre değerlendirmesi yapılmış, süre ve maliyet performanslarına ilişkin analiz sonuçları incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Vyas, A.B., Birajdar, B.V., Tracking of construction projects by earned value management, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 5(3), 829-831, (2016).

Suketu, N., An introduction to earned value analysis, PMI, Great lakes chapter, (2002).

Czarnigowska A., Earned value method as a tool for project control, Budownictwo i Architektura, 3, 15-32, (2008).

Shaik, M. M., Devanand, R., & Harsha, H. N., An analysis on resource planning, cost estimation & tracking of project by earned value management. International Journal of Engineering & Innovative Technology, 4(4),42-48, (2014).

PMI, Project management body of knowledge, 3rd Edition, (2004).

Neale, H., and Neale, D., Construction planning, London: Thomas Telford, (1989).

Kern, P.A., and Formoso T. C., Guidelines for improving cost management in fast, complex and uncertain construction projects, Proc. of 12th Annual Conference on Lean Construction, Denmark, (2004).

Kenley, R., Managing through earned value, in Financing Construction, London and New York: Spon Press, 105 – 135, (2003).

Ahuja, H.N., Dozzi, S.P., and Abourizk, S.M., Plan implementation, monitoring, and control, in Project Management Techniques in Planning and Controlling Construction Projects, vol. II, New York: Wiley, 274 – 277, (1994).

Khamidi, M.F., Khan, W.A., Idrus, A., The cost monitoring of construction projects through earned value analysis, 2011 International Conference on Economics and Finance Research IPEDR, 4, IACSIT Press, Singapore, (2011).

Kwon, O., Kim, S., Paek, J., and Eom, S., Application of earned value in Korean construction industry – a case study, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 7, 69 – 76, (2008).

Son, S., Uluslararası Endüstriyel Projelerde Bütçe Planlama, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2015).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Ali Erkan KARAMAN, Suleyman SON

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.