Karbürlü östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler

Gülcan Toktaş, Alaaddin Toktaş

Öz


Karbürlü östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler, üstün abrasif aşınma dirençlerinin yanında yeterli darbe tokluğuna da sahip olmaları nedeniyle son zamanlarda aşınma uygulamalarında dikkat çeken küresel grafitli dökme demir ailesinin en yeni üyelerinden biridir.  Bu dökme demirlerin üretimi için yeni bir teknolojiye veya ek yatırıma ihtiyaç duyulmadığından pek çok aşınma dirençli malzemeye nazaran imalat süreçleri daha kolay ve ucuzdur.  Bu çalışmada karbürlü küresel grafitli dökme demirlerin bileşimleri, üretimleri, ısıl işlemi, işlem sonucundaki içyapısı ve aşınma dayanımları detaylı olarak incelenmiştir.  Çalışmanın sonucunda, maliyet ve darbe tokluğu göz önüne alındığında; bu dökme demirlerin aşınma performansının yüksek kromlu abrasif aşınma dirençli dökme demirlerinki ile mukayese edilebilir ölçüde olduğu görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Patil, S.A., Pathak, S.U. ve Likhite, A., Development and wear analysis of carbidic austempered ductile iron (CADI), International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology, 3, 2, 9652-9657, (2014).

Lagarde, M., Basso, A., Dommarco, R.C. ve Sikora, J., Development and characterization of a new type ductile iron with a novel multi-phase microstructure, ISIJ International, 51, 4, 645-650, (2011).

Han, C.F., Sun, Y.F., Wu, Y. ve Ma, Y.H., Effects of vanadium and austempering temperature on microstructure and properties of CADI, Metallography, Microstructure and Analysis, 4, 135-145, (2015).

Hayrynen, K.L. ve Brandenberg, Carbidic austempered ductile iron (CADI)- the new material, Transactions of the American Foundry Society, 111, 3, 845-850, (2003).

Laino, S., Sikora, J.A. ve Dommarco, R.C., Development of wear resistant carbidic austempered ductile iron (CADI), Wear, 265, 1-7, (2008).

Cheng, P.Y., Jin, J.H., Hai, L.J. ve Lu, L.G., Influence of cooling rate on the microstructure and properties of a new wear resistant carbidic austempered ductile iron (CADI), Materials Characterization, 72, 53-58, (2012).

Likhite, A., Parhad, P., Peshwe, D.R. ve Pathak, S.U., Effect of austenization temperature on wear behavior of carbidic austempered ductile iron (CADI), International Scholarly and Scientific Research and Innovation, 8, 2, 510-512, (2014).

Dhanapal, P. ve Nazirudeen, M., Parameter optimization of carbidic austempered ductile iron using taguchi method, International Journal of Engineering Science and Technology, 2, 8, 3473-3482, (2010).

Dhanapal, P. ve Ibrahim, A.S., Production of carbidic austempered ductile iron (CADI), International Conference on Systems, Science, Control, Communication, Engineering and Technology, 527-535, (2016).

Gutte, J. ve Patil, S.A., Effect of 2.3Cr% and austempering parameters on properties of carbidic austempered ductile iron (CADI), International Journal for Scientific Research and Development, 4, 4, 1039-1042, (2016).

Dangra, P. Patil, S. ve Harne, M., Effect of austenizing temperature on the wear properties of CADI, International Journal of Science and Engineering, 3, 96-103,(2015).

Peng, Y.C., Jin, H.J., Liu, J.H. ve Li, G.L., Effect of boron on the microstructure and mechanical properties of carbidic austempered ductile iron, Materials Science and Engineering A, 529, 321-325, (2011).

Pandit, P.L. ve Patil, S.A., Effect of WEDM parameters on MRR of carbidic austempered ductile iron, International Journal of Science and Research, 4, 6, 384-387, (2015).

Sun, X., Wang, Y., Li, D.Y. ve Wang, G., Modification of carbidic austempered ductile iron with nano ceria for improved mechanical properties and abrasive resistance, Wear, 301, 116-121, (2013).

Han, C.F., Wang, Q.Q., Sun, Y.F. ve Li, J., Effects of molybdenum on the wear resistance and corrosion resistance of carbidic austempered ductile iron, Metallography, Microstructure and Analysis, 4, 298-304, (2015).

Ovalı, I., Kılıçlı, V. ve Erdoğan, M., Production of surface chilled ductile iron, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 46, 9, 949-961, (2015).

Nofal, A.A. ve Jekova, L., Noval processing techniques and applications of austempered ductile iron, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 44, 3, 213-228, (2009).

Nofal, A.A., The current status of the metallurgy and processing of austempered ductile iron (ADI), Proceedings, 10th International Symposium, Science and Processing of Cast Iron, 69-82, Mar del Plata, (2014).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Gülcan TOKTAŞ, Alaaddin TOKTAŞ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.