MATLAB/Simulink ile tek-makinalı sonsuz-baralı bir güç sisteminin kararlılık analizi

Serdar Ekinci, Baran Hekimoğlu

Öz


Bu makalede tek-makinalı sonsuz-baralı (TMSB) bir güç sisteminin elektromekanik salınımlarının küçük-işaret analizini ve geçici hal kararlılık analizini öğretmek için bir eğitim aracı sunuldu. İlgili araç dinamik ve doğrusal olmayan sistemlerin modellenmesi, analizi ve simülasyonu için güçlü bir yazılım paketi olan MATLAB/Simulink ortamında geliştirilmiştir. Geliştirilen MATLAB/Simulink tabanlı programın en belirgin özellikleri kullanım basitliği, esneklik ile kolay anlaşılır ve kolayca değiştirilebilen çok iyi yapılandırılmış kodlardır. Simülasyon sonuçları, geliştirilen programın elektrik güç sistemi kararlılık çalışmaları için güçlü ve elverişli bir araç olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, geliştirilen program öğrenciler ile araştırmacıların açısal kararlılık olgusunu anlaması için çok yararlıdır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ekinci, S., Zeynelgil, H.L., Demiroren, A., A didactic procedure for transient stability simulation of a multimachine power system utilizing SIMULINK, International Journal of Electrical Engineering Education, 53(1), 5471, (2016).

Kundur, P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, (1994).

Ekinci, S., Çok makinalı güç sisteminde açısal kararlılık analizi ve kontrolör parametre optimizasyonu, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2015).

Milano, F., An Open Source Power System Analysis Toolbox. IEEE Transactions on Power Systems, 20(3), 11991206, (2005).

Chow, J.H. ve Cheung, K.W., A toolbox for power system dynamics and control engineering education and research. IEEE Transactions on Power Systems, 7(4), 15591564, (1992).

Allen, E., White, N.L., Yoon, Y., Chapman, J., Ilic, M., Interactive object-oriented simulation of interconnected power systems using SIMULINK. IEEE Transactions on Education, 44(1), 8794, (2001).

Patel, R., Bhatti, T.S., Kothari, D.P., MATLAB/Simulink-based transient stability analysis of a multi-machine power system. International Journal of Electrical Engineering Education, 39(4), 320336, (2002).

Demiroren, A., Zeynelgil, H.L., Modelling and Simulation of synchronous machine transient analysis using SIMULINK. International Journal of Electrical Engineering Education, 39(4), 337346, (2002).

Cho, Y.S., Park, J., Jang, G., A novel tool for transient stability analysis of large-scale power systems: Its application to the KEPCO system. Simulation Modelling Practice and Theory, 15(7), 786800, (2007).

Gelen, A., Yalcinoz, T., An educational software package for Thyristor Switched Reactive Power Compensators using Matlab/Simulink. Simulation Modelling Practice and Theory, 18(3), 366377, (2010).

Ekinci, S., Demiroren, A. ve Zeynelgil, H.L., PowSysGUI: A new educational software package for power system stability studies using MATLAB/Simulink. International Journal of Electrical Engineering Education, 54(4), 283298, (2017).

Sauer, P.W., Pai, M.A., ve Chow, J.H. Power System Dynamics and Stability: With Synchrophasor Measurement and Power System Toolbox, Hoboken, NJ, USA : IEEE Press, Wiley, (2017).

Mondal, D., Chakrabarti, A. ve Sengupta, A., Power System Small Signal Stability Analysis and Control, London, Academic Press, (2014).

http://mmf.batman.edu.tr/Personel/SERDAR-EKINCI/438/847?o=1, (14.03.2018)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Serdar Ekinci, Baran Hekimoğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.