Betonarme kirişlerde ultra yüksek dayanımlı beton kullanımının eğilme performansına etkisi

Tamer Birol, Altuğ Yavaş

Öz


Bu çalışmada, Ultra Yüksek Dayanımlı Beton’un (UYDB) betonarme kirişlerin eğilme davranışına etkileri deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir.  Deneysel kısımda ortalama 135 MPa’ lık UYDB kullanılarak düşük ve yüksek donatı oranlarına sahip dört adet betonarme kiriş üretilmiş ve dört noktalı eğilme altında test edilmiştir.  Sayısal kısımda ise test kirişleri için UYDB ve normal dayanımlı beton kullanılarak kesit analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.  Sonuç olarak UYDB’nin özellikle yüksek donatı oranları için eğilme sünekliği, moment kapasitesi ve eğilme rijitliği parametreleri bakımından normal dayanımlı betona göre önemli avantajlar sağladığı görülmüştür. UYDB ile üretilen kirişlerin TS 500’de verilen maksimum donatı sınırının aşılmasına rağmen yeterli sünekliği sağladığı, hatta daha yüksek donatı oranlarının da kullanılabileceği düşünülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Voo, Y.L., Poon, W.K. ve Foster, S.J., Shear strength of steel fiber-reinforced ultrahigh-performance concrete beams without stirrups, Journal of Structural Engineering, 136, 1393-1400, (2010).

Türker, K., Birol, T., Yavaş, A. ve Hasgül, U., Ultra Yüksek Performanslı Lifli Beton İçeren Kirişlerde Etkin Çelik Lif Tipi İncelemesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16, 776-785, (2016).

Aitchin, P.C., The durability characteristics of high performance concrete: a review, Cement and Concrete Composites, 25, 4-5, 409-420, (2003).

Voo, Y.L. ve Foster, S.J., Characteristics of ultra-high performance ‘ductile’ concrete and its impact on sustainable construction, The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, 3, 3, 168-187.

Yudenfreund, M., Skalny, J., Mikhail, R.S. ve Brunauer, S., Hardened portland cement pastes of low porosity, II. Exploratory studies. Dimensional changes, Cement and Concrete Research, 2, 3, 331–348, (1972).

Roy, D.M., Gouda, G.R. ve Bobrowsky, A., Very high strength cement pastes prepared by hot pressing and other high pressure techniques, Cement and Concrete Research, 2, 349–366, (1972).

Bache, H. H., Densified cement/ultrafine particle-based materials, In: 2nd int. conference on superplasticizers in concrete, Ottawa, 10–12 June, (1981).

Wille, K., Naaman, A.E., El-Tawil, S. ve Parra-Montesinos, G.J., Ultra-high performance concrete and fiber reinforced concrete: achieving strength and ductility without heat curing, Materials and Structures, 45, 3, 309–324, (2012).

El-Dieb, A.S., Mechanical, durability and microstructural characteristics of ultra-high-strength self-compacting concrete incorporating steel fiber, Materials and Design, 30, 4286-92, (2009).

Kamal, M.M., Safan, M.A., Etman, Z.A. ve Salama, R.A., Production of ultra high-strength concrete using local materials, Engineering Research Journal, 36, 1, 91–100, (2013).

Wang, C., Yang, C., Liu, F., Wan, C. ve Pu, X., Preparation of ultra-high performance concrete with common technology and materials, Cement and Concrete Composites, 34, 538-544, (2012).

Rashid, M.A. ve Mansur, M.A., Reinforced high-strength concrete beams in flexure, ACI Structural Journal, 102, 3, 462–471, (2005).

Jang, I.Y., Park, H.G., Kim, S.S., Kim, J.H. ve Kim, Y.G., On the ductility of high-strength concrete beams, International Journal of Concrete Structures and Materials, 2, 2, 115-122, (2008).

Shin, S.W., Kang, H., Ahn, J. M. ve Kim, D.W., Flexural capacity of singly reinforced beam with 150 MPa ultra high-strength concrete, Indian Journal of Engineering and Material Science, 17, 414-426, (2010).

Bai, Z.Z. ve Au, F.T.K., Flexural ductility design of high-strength concrete beams, The Structural Design of Tall and Special Buildings, (2011).

Mansur, M.A., Chin, M.S. ve Wee, T.H., Flexural behavior of high-strength concrete beams, ACI Structural Journal, 94, 6, 663-673, (1997).

Shin, S.W., Ghosh, S.K. ve Moreno, J., Flexural ductility of ultra-high strength concrete members, ACI Structural Journal, 86, 4, 394–400, (1989).

Wu, Z., Choi, W., Mirmiran, A., Rizkalla, S. ve P. Zia, P., Flexural behavior and design of high-strength concrete members, ACI Structural Journal, 228, 421-438, (2005).

ASTM C494 / C494M-15a, Standard specification for chemical admixtures for concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, (2015).

Birol, T., Ultra yüksek performanslı lifli beton ile üretilen betonarme kirişlerin eğilme davranışının incelenmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2016).

TS 500, Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2000).

Park, R., Ductility evaluation from laboratory and analytical testing, Proceedings of the 9th World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo, Kyoto, 8, 605-616, (1988).

Fehling, E., Schmidt, M., Walraven, J., Leutbecher, T. ve Fröhlich, S., Ultra-High Performance Concrete UHPC, Betonkalander, Wilhelm Ernst & Sohn, (2014).

Fédération International du Bêton, International Federation for structural concrete(fib). fib Model code for concrete structures, Ernst &Sohn, (2010).

DBYBHY, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, TDY 2007, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, (2007).

CSI, Integrated finite element analysis and design of structures basic analysis reference manual, SAP2000V.8. Computers and Structures, Inc. C.A., USA, (2002).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Tamer Birol

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.