İş güvenliği uzmanlığı sisteminin gelişimi üzerine bir alan çalışması

Özge Akboğa Kale, Seyyit Ümit Dikmen, Gürkan Emre Gürcanlı, İrem Bayram Temiz, Selim Baradan

Öz


İş kazalarının en aza indirilmesi amacıyla 2012 yılında 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” yürürlüğe konmuştur. Kanun, işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak, işyerlerince iş güvenliği uzmanından hizmet alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kanun kapsamında yayınlanan 28512 sayılı yönetmelik ile de iş güvenliği uzmanlarının görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Ancak, her yeni uygulamanın sorun ve eksikliklerinin giderilerek tam anlamıyla kabul görmesi ve işlerlik kazanması belirli bir süre gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2015 ve 2017 yıllarında yapılan anket çalışmaları ile iş güvenliği uzmanlığı konusundaki sürecin bir değerlendirmesinin yapılmasıdır. Ankete, 2015 yılında 63, 2017 yılında ise 75 uzman katılmıştır. Anketler, kıyaslamalı olarak değerlendirilerek, aradaki zaman dilimi içerisindeki gelişmeler değerlendirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, (2012).

Akboğa, Ö., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Dikmen, S.Ü., Bayram İ., İş güvenliği uzmanlığı: sistemin işleyişinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma çalışması, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı: 489 61/2016-1, (2016).

28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, (2012).

28545 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, (2013).

28792 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, (2013).

29342 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, (2015).

29537 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, (2015).

29625 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, (2016).

Martı Kurumsal Hizmetler, Türkiye’de Güncel İş Güvenliği Uzmanı Rakamları, http://www.martikurumsal.com/blog/2017/05/22/turkiyedeki-guncel-is-guvenligi-uzmani-rakamlari/ (Erişim Tarihi: 27.12.2017)

Survey Monkey, İhtiyacınız Olan Yanıtlayan Sayısını Hesaplama, https://help.surveymonkey.com/articles/tr/kb/How-many-respondents-do-I-need (Erişim Tarihi: 27.12.2017)

Gürcanlı, E., İş Güvenliği Uzmanları Kurbanlık Koyun mu? (2015) http://ilerihaber.org/yazar/is-guvenligi-uzmanlari-kurbanlik-koyun-mu-30928.html (Erişim Tarihi: 11.11.2017)

Akyiğit, E., İş Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, (2014).

Explore Health Careers, Occupational Health and Safety Expert, https://explorehealthcareers.org/career/environmental-health/occupational-health-safety-expert/ (Erişim Tarihi: 27.12.2017)

Career Profiles, Occupational Safety and Health Expert, http://www.careerprofiles.info/occupational-health-safety-expert.html (Erişim Tarihi: 27.12.2017)

Güzey, Z., 6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları, Mühendis ve Makine, 55(655), (2014).

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İş Güvenliği Uzmanları Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, (2014).

Orhan, S., İş güvenliği uzmanlarının iş güvencesi sorunu, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3( 6), (2014).

International Commission on Occupational Health Secretariat General, International Code of Ethics for Occupational Health Professionals, 4th edition, Roma, (2016). http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/core _documents/pdf/code_ethics_eng_2012.pdf (Erişim Tarihi: 11.11.2017)

Namal, B., Kanber, H, Kavas, M.V., İş güvenliği uzmanlarının ücretlerini denetledikleri kurumlardan almaları nedeniyle karşılaştıkları etik sorunlar, Türkiye Biyotik Dergisi, 3(3), 146-164, (2016).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Özge Akboğa Kale, Seyyit Ümit Dikmen, Gürkan Emre Gürcanlı, İrem Bayram Temiz, Selim Baradan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.