Atık Sulardan Tekstil Boyar Maddesinin Silika İle Giderimi için Deneysel Tasarım

Özkan Demirbaş, Cihan Yılmaz

Öz


Bu çalışmada Taguchi ortogonal dizinleri kullanılarak, geleneksel olarak yapılan deney sayıları azaltılmış ve kontrol edilemeyen faktörlerin etkisi minimum değerde tutularak deney tasarımı yapılmıştır. Silika kumu üzerine boyar maddenin adsorpsiyonunda etkili olan 4 parametrenin her birinin en etkili olduğu değeri belirlemek için seviyeler belirlenerek uygun ortogonal dizin seçilmiş ve deneyler 3’er kez tekrar edilmiştir. Deney sonuçları, S/N oranlarına göre değerlendirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bingol D., Tekin N., Alkan M., Brilliant Yellow dye adsorption onto sepiolite using a full factorial design, Applied Clay Science, 50, 315–321. (2010)

Rathinam A., Rao J. R., Nair B. U., Adsorption of phenol onto activated carbon from seaweed: Determination of the optimal experimental parameters using factorial design, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42, 952–956 (2011)

Luis A. Escudero, S. Cerutti, R.A . Olsina, J.A. Salonia, J.A. Gasquez, Factorial design optimization of experimental variables in the on-line separation/preconcentration of copper in water samples using solid phase extraction and ICP-OES determination, Journal of Hazardous Materials, 183, 218–223(2010).

Gottipati R., Mishra S., Process optimization of adsorption of Cr(VI) on activated carbons prepared from plant precursors by a two-level full factorial design, Chemical Engineering Journal 160, 99–107 (2010).

Anthemidis A. N., Adam I.S.I., Zachariadis G. A., Poly(etheretherketone)-turnings a novel sorbent material for lead determination by flow injection flame atomic absorption spectrometry and factorial design optimization, Talanta 81, 996–1002 (2010).

Shamma R.N., Basalious E. B., Shoukri R. A., Development and optimization of a multiple-unit controlled release formulation of a freely water soluble drug for once-daily administration, International Journal of Pharmaceutics 405, 102–112 (2011)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Özkan Demirbaş, Cihan Yılmaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.