Polianilin (PANİ) ve PANi|Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi

Sibel Zor, Hatice Özkazanç

Öz


PANi kaplanmış elektrot yüzeyi dönüşümlü voltametri tekniğiyle bakır ve nikelle kaplanmıştır. Kaplanmamış ve PANi, PANi│metal kompozitleri ile kaplanmış bakırın korozyon davranışları 0,1 M H2SO4 çözeltisinde potansiyodinamik polarizasyon ve empedans ölçümleri ile belirlenmiştir. Bakır yüzeyinde oluşturulan PANi, PANi│metal kompozit filmlerinin yüzey analizleri SEM ile incelenmiştir. Ölçüm sonuçları PANi│Ni kompozit filminin korozyon direncini arttırdığını göstermiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Duran, B., Turhan, M. C., Bereket, G., Saraç, A. S., Electropolymerization, characterization and corrosion performance of poly(N-ethylaniline) on copper, Electrochimica Acta, 55, 104-112, (2009).

Martyak, M. M., McAndrew, P., McCaskie, J.E., Dijon, J., Electrochemical polymerization of aniline from an oxalic acid medium, Progress in Organic Coatings, 45 ,23–32, (2002).

Trachli, B., Keddam, M., Takenouti, H., Srhiri, A., Protective effect of electropolymerized 3-amino 1, 2, 4-triazole towards corrosion of copper in 0,5 M NaCl, Corrosion Science, 44, 997-1008, (2002).

Duran, B., Bereket, G., Turhan, C., M., Virtanen, S., Bakır Üzerinde Poli(N-Metil Anilin) Filmlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Korozyon Performansı, Uluslararası Korozyon Sempozyumu, ,347-357, Eskişehir, (2010).

Tüken, T., Elektrokimyasal olarak oluşturulacak polipirol (PPy) kaplamanın demirli malzemelerin korozyon davranışları üzerine etkilerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, (2005).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Sibel Zor, Hatice Özkazanç

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.