Agrega olarak mermer atığı kullanımının bitümlü sıcak karışımların nem hasarı üzerindeki etkisi

Murat Okubay, Baha Vural Kök, Mustafa Sinan Yardım, Mehmet Yılmaz

Öz


Bu çalışmada çevresel zararları ve depolanması ciddi bir problem haline gelen mermer atıklarının, bitümlü sıcak karışım (BSK)’lardaki kullanılabilirliği ve nem hassasiyeti üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla beyaz mermer, Elazığ vişne mermer atığı ve kalkerden oluşan agregalar, karışımda kaba, ince ve filler agrega olarak 9 farklı kombinasyonda kullanılmıştır. Gradasyonun tamamında mermer kullanılması durumunda optimum bitüm içeriğinde bir değişiklik olmamıştır. Bütün karışım tipleri Marshall stabilitesi bakımından standardın gerektirdiği minimum değeri fazlasıyla karşılamıştır. Filler olarak beyaz mermerin kullanılması koşullandırma sonrasında daha iyi stabilite değeri vermiştir. İndirek çekme mukavemeti değerleri kuru ve yaş numunelerde önemli farklılıklar göstermiştir. İndirek çekme mukavemeti oranlarına göre agregasının tamamı beyaz mermer ve kaba agrega olarak beyaz mermer dışındaki bütün mermerli karışımlar %70 değerinin üzerinde ve aynı zamanda kontrol karışımından daha iyi sonuçlar vermiştir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


İstanbul Maden ve Metallar İhracatçı Birlikleri, İMMİB pazara giriş doğal taş sektörü strateji çalışması, Ekim 2010, İstanbul.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Mermer ve granit sektör Araştırması, Ankara, (1995).

Terzi, S. ve Karaşahin, M., Mermer toz atıklarının asfalt betonu karışımında filler malzemesi olarak kullanımı, İMO Teknik Dergi, 193, 2903-2922, 2003.

Karaşahin, M. ve Terzi S., Evaluation of marble waste dust in the mixture of asphaltic concrete, Construction and Building Materials, 21, 1616-620, 2007.

Akbulut, H. ve Gürer C., Use of aggregates produced from marble quarry waste in asphalt pavements, Building and Environment, 42, 1921–1930, 2007.

Chandra, S., Kumar, P., Feyissa, B.A., Use of marble dust in road construction, Road Materials and Pavement Design, 3, 317-330, 2002.

Singh, M., Kumar, P. ve Maurya, M.R., Strength characteristics of SBS modified asphalt mixes with various aggregates, Construction and Building Materials, 41, 815–823, 2013.

Cui, S., Bamber, R.K., Kinloch, A.J. ve Taylor, A.C., Durability of asphalt mixtures: Effect of aggregate type and adhesion promoters, International Journal of Adhesion&Adhesives, 54, 100–111, 2014.

Fischer, H.R., Dillingh, E.C. ve Hermse, C.G.M., On the Interfacial interaction between bituminous binders and mineral surfaces as present in asphalt mixtures, Applied Surface Science, 265, 495– 499, 2013.

Ali, N., Raml, M.I. ve Hustim, M., Influences of flood puddle on durability of the asphalt concrete using marble waste, International Journal of Civil & Environmental Engineering, 12, 4, 6-11, 2012.

Choudhary, R. ve Chandra, S., Granite and marble dusts as filler in asphalt Concrete, http://www.civil.uminho.pt/ismarti/08icti/abstracts/160-abstract.pdf, 22 Mayıs 2014.

Köfteci, S. ve Koçkal, N.U., Using marble wastes as fine aggregate in hot mix asphalt pruduction, International Journal of Civil and Structural Engineering, 1, 130-134, 2014.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları Teknik Şartnamesi, Ankara, (2006).

Zoorob, S.E., Suparma, L.B., Laboratory design and investigation of the properties of continuously graded asphaltic concrete containing recycled plastics aggregate replacement (Plastiphalt), Cement Concrete Composition, 22, 233–242, 2000.

AASHTO-T283, Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture-Induced Damage.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Murat Okubay, Baha Vural Kök, Mustafa Sinan Yardım, Mehmet Yılmaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.