Isı pompası destekli ısı geri kazanım cihazında kullanılan parametrelerin hata analizleri

Nadir İlten, Mehmet Muslu, İsmail Caner

Öz


Bütün ölçüm aletleri ve ölçümler yapılan testlere bağlı olarak değişik özellikler göstermekle beraber genel anlamda hepsinin belirli özellikleri vardır.  Yapılan hataların başında yanlış seçilen ölçüm aletleri, bu ölçü aletlerinin kalibrasyonları, çevre ve deney şartları, kişisel hatalar vb. şeklinde sıralanmakla beraber, bu hatalar doğru metot ve programla en aza indirilebilir.  Yapılan çalışmada ısı pompası destekli ısı geri kazanım cihazının deneysel çalışmaları incelenmiş ve oluşan hataların sistem üzerine etkisi araştırılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


. Mardiana-Idayu, A. ve Rıffat, S.B., Review on heat recovery technologies for building applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(2), 1241-255, (2012).

. Şentürk, U., Altın, M., Ağar, G., Aktakka, S., Toksoy, M., Bir ısı geri kazanım cihazının performans karakteristiklerinin deneysel ve sayısal olarak belirlenmesi, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 8-11 Nisan 2015/İzmir.

. Binalarda enerji performansı yönetmeliği. (2008). http://www.bep.gov.tr/BEPTRWEB/Images/Kutuphane/751233.pdf (07.09.2018 tarihinde erişildi)

. Erdoğan, S., Yılmaz, M., Şahin, B., Özyurt, Ö., Isı pompası sistemlerinin seçimi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 92, 40-49, (2006).

. Yılmaz, V., Toprak kaynaklı ısı pompasının klasik sistemlerle tekno-ekonomik karşılaştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2000

. Cane, D. and Garnet, J., Learning from experiences with commercial/ institutional heat pump systems in cold climates, CADDET Analyses Series No. 27, Caddet Energy Efficiency, (2000).

. Yamankaradeniz, N., Endüstride ısı pompası kullanılarak atık ısıdan ısı geri kazanımının teorik ve deneysel incelenmesi, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).

. Akpınar, E. Deneysel çalışmalardaki hata analizine bir örnek: kurutma deneylerindeki hata analizi, Mühendis ve Makine, 46, 540, (2005).

. http://Www.Kocaelimakine.Com/Wp-Content/Uploads/2016/10/02-Deneysel-Hata-Analizi-Husamettin-Bulut.Pdf (11.04.2017 Tarihinde Erişildi).

. http://Yunus.Hacettepe.Edu.Tr/~Polat/Hata-Hesabı.Pdf (15.03.2017 Tarihinde Erişildi).

. Dikici, A.,Akbulut, A.,Gülçimen, F.,Akbulut, A.,Hava kaynaklı ısı pompası sisteminin performans katsayısı, enerji ve ekserji analizi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 87, 33-42, (2005).

. Baskın, N., Bir soğuk hava deposundaki farklı kontrol yöntemlerinin enerji verimliliği yönüyle karşılaştırmalı analizi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yüksek Lisans Tezi, (2017).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 İsmail Caner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.