Gözenekli malzemelerin ses yutma katsayılarının deneysel ve sayısal yöntemlerle bulunması

Hüray Can

Öz


Bu çalışmada kapalı mekânlarda ve taşıt kabinlerinde gürültü düzeyini azaltacak yalıtım malzemeleri için akustik yutma katsayılarının parametrik modelleri geliştirilmiştir.  Öncelikle süngerimsi malzemeler için daha önce başkaları tarafından geliştirilen akustik yutma katsayısının matematiksel modelleri bu çalışma için gözden geçirilmiş ve uygun olanları sentetik gözenekli malzemeler üzerinde gözeneklilik, akış direnci vb. gibi değişkenlere bağlı olarak tekrar düzenlenmiştir.  Matematiksel modellerde akustik empedanstan yola çıkılarak hesaplanan yutma katsayısı için doğrusal ve tek boyutlu dalga yayınımı esas alınmış olup, bu şartlar daha sonraki deneysel şartlarına uygunluk açısından gerekli görülmüştür.  Daha sonra yine bu çalışma kapsamında geliştirilen çift mikrofonlu empedans tüpü ile FFT analiz cihazı ve bilgisayar kullanarak deneysel olarak yukarıdaki malzemeler için tek boyutlu doğrusal dalga yayınımında yutma katsayısı ölçümleri yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Can, H., Akustik Yalıtım malzemelerinin sayısal ve deneysel yönden analizi ve geliştirilmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (1999).

Kinsler, E.L., Frey, A.R., Fundamentals of Acoustics, John Wiley&Sons Inc., 231-261, New York, (1950).

Beranek, L.L., Acoustics, American Institute of Physics Inc., 16-40, New York, (1986).

Craggs, A., Hildebrandt, J.G., The Normal Incidence Absorption Coefficient of a Matrix of Narrow Tubes with Constant Cross Section, J. Sound Vib., 105, 101-107, (1986).

Mankovsky, V.S., Acoustics of Studios and Auditoria, Focal Pres,27-56, London, (1980).

Attenborough, K., The prediction of oblique-invcidence behaviour of fibrous absorbents, Journal of Sound and Vibration, 14, 183-191, (1971).

Allard, J.F., Propagation of Sound in Porous Media, 207-215, London, (1993).

Can, H., Emel, E., Ses Yalıtım Malzemelerinin Parametrik Modelleri”, 8.Ulusal Akustik Kongresi, Bildiriler CD’si, Kemer-Antalya, 27-28 Kasım (2008).

Oliva, D., Hongisto V., Sound absorption of porous materials Accuracy of prediction methods, Applied Acoustics, 74, 1473–1479, (2013).

Arslan, E., Çalışkan, M., Gözenekli malzemelerin ses yutma katsayılarının ampirik ve sayısal yöntemlerle tahmini, 12.Ulusal Akustik Kongresi, Bildiriler kitabı, 277-283, İzmir, (2017).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Hüray CAN

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.