Kalkon İçerikli Metakrilat Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Adem Şentürk, M. Fatih Coşkun, Demet Coşkun

Öz


Bu çalışmada, 1-benzofuran-2-il’ in  vanilin ile reaksiyonundan (1-benzofuran-2-il)-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)prop-2-en-1-on sentezlendi. Sentezlenen bu bileşik ile ticari olarak hazır alınan metakriloilklorür ile açilleme reaksiyonundan (1-benzofuran-2-il)-3-okso-prop-1-en-1-il]-2-metoksifenil 2-metilakrilat monomeri sentezlendi. Homopolimer hazırlanmasında serbest radikalik polimerizasyon metodu kullanıldı. Yapı karakterizasyonunda ağırlıklı olarak FT-IR, 1H ve 13C-NMR teknikleri kullanıldı. Polimerin termal davranışı DSC ve TGA ile ölçüldü. Ortalama molekül ağırlıkları ve polidispersiteleri GPC ile ölçüldü. Frekansın bir fonksiyonu olarak homopolimerin dielektrik davranışı incelendi ve yapıyla ilişkilendirildi. Polimer önce 4 ton basınç altında disk yardımıyla tablet haline getirilerek altın kondaktörler yardımıyla kapasitans değerleri (Cp), dielektrik faktörü (DF) gibi parametreler; ölçüldü.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Emiroğlu, S., Stiren-p-Klormetilstiren Kopolimeri Üzerinde Aminlerle Modifikasyon Çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, (2008).

http://yararlibilgiler.blogder.com/polimer.

Jeong, J.W., Kwon, Y., Han, Y.S., Park, L.S., Electroluminescent property and photolithographic process of photosensitive random copolymers, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 443, 59, (2005).

Zhang, L.Z., Li, Y., Liang, Z.X., Yu, Q.S., Cai, Z.G., New crosslinked polymer systems with high and stable optical nonlinearity, Reactive and Functional Polymers, 40, 255, (1999).

Mizoguchi, K., Hasegawa, E., Photoactive polymers applied to advanced microelectronic devices, Polymers for Advanced Technologies, 7, 471, (1996).

Song, D.M., Jung, K.H., Moon, J.H., Shin, D.M., Photochemistry of chalcone and the application of chalcone-derivatives in photo-alignment layer of liquid crystal display, Optical Materials, 21, 667, (2002).

Allen, N.S., Khan, L., Edge, M., Billings, M., Vercs, J., Studies on UV and thermally radical induced cross-linked polymer networks as charge-transport layers in electrophotographic coating applications, Journal of Photochemistry Photobiology A: Chemistry, 116, 235, (1998).

Trenor, S.R., Shultz, A.R., Love, B.J., Long, T.E., Coumarins in polymers: From light harvesting to photo-cross-linkable tissue scaffolds, Chemical Reviews, 104, 3059, (2004).

Muthusamy, T., Arumugam P., Boreddy SR R. and Kathavarayan S., Synthesis, characterization and properties of photoresponsive polymers comprising photocrosslinkable pendant chalcone moieties Polymer International, 56:104–111, (2007).

Santhi, R., Victor Babu, K., Penlidis, A., Nanjundan, S., Studies on copolymers of 3-methacryloyloxystyryl-40- methylphenyl ketone and methyl methacrylate Reactive & Functional Polymers, 66, 1215–1226, (2006)

Coşkun M.F., Atom Transfer Radikal Polimerizasyon metoduyla Amfifilik karakterde polimer sentezi ve karakterizasyonu, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ, (2007).

İyibakanlar, G. ve Oktay A., Bazı polimerlerin dielektrik özelliklerinin frekansla değişimlerinin incelenmesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3, 1, 11-19.–2207, (2007).

Coşkun D., Benzofuran sübstitüe α,β-doymamış ketonlar ve türevlerinin sentezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ, (2008).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Adem Şentürk, M. Fatih Coşkun, Demet Coşkun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.