Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversite kampüslerinin sürdürülebilir-ekolojik parametreleri açısından karşılaştırılması

Sema Kayapınar Kaya, Murat Dal, Ali Aşkın

Öz


Bu çalışmada, ülkemizde hızla artan üniversitelerin yeni yapılaşma sürecindeki kampüslerde sürdürülebilir-ekolojik kampüs olma özelliği taşımaları konusunda bir farkındalık amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye’deki 5 Devlet Üniversitesi (Boğaziçi, Bülent Ecevit, Karabük, İstanbul Teknik, Ege), 5 Vakıf Üniversitesi (Özyeğin, Yeditepe, Bahçeşehir, Bilgi ve Bilkent) sürdürülebilir-ekolojik kampüs olma kriterleri olan “Enerji Yönetimi”, “Sürdürülebilir Ulaşım”, “Atık Değerlendirme”, “Su Yönetimi”, “Çevre ve Peyzaj Yönetimi”, “Sürdürülebilir Eğitim” parametreleri açısından 10 farklı üniversite kampüsü değerlendirilmiştir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


http://cevreonline.com/cevre-kirliliginin-nedenleri/, (07.06.2018).

Ozon Tabakasını incelten maddelere dair Montreal Protokolü, (1990). http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/montrealptotokolu.aspx?sflang=tr,(19.01.2018.

Türkeş, M., İklim Değişikliğiyle Savaşım, Kyoto Protokolü ve Türkiye, Mülkiye Dergisi, 32, 101-131, (2014).

Engagement and the communication spectrum, (2017), http://www. stepstosustainability.com, (20.01.2018).

Parmesan, C., Ecological Evolutionary Responses to Recent Climate Change. The Annual Review of Ecology, Evaluation, and Systematics, 37, 637-669, (2006).

Sürdürülebilir Kalkınma için Coğrafi Eğitim ile ilgili Luzern (İsviçre) Deklarasyonu, (2007). http://www.igu-cge.org/Charters-pdf/turkish.pdf, (20.01.2018).

Suwartha, N. Ve Sari, R., Evaluating UI GreenMetric as a tool to support green universities development: assessment of the year 2011 ranking, Journal of Cleaner Production ,61, 46-53, (2013).

http://greenmetric.ui.ac.id/criterian-indicator/, (30.01.2018).

www.sustainability-year-in-review.stanford.edu, (30.12.2018).

https://sustainability.berkeley.edu/water, (17.12.2017).

https://www.nottingham.ac.uk/sustainability/transport/sustainabletransport.aspx, (23.12.2017).

Innovative and cost- saving solar solutions for colleges and universities, (2016).

https://us.sunpower.com/sites/sunpower/files/solar-higher-education-colleges-universities_0.pdf, (02.01.2018).

Wright, T. S., Definitions and frameworks for environmental sustainability in higher education, Higher Education Policy, 15, 2, 105-120, (2002).

Shriberg, M., Institutional assessment tools for sustainability in higher education: strengths, weaknesses, and implications for practice and theory, Higher Education Policy, 15, 2, 153-167, (2002).

Alshuwaikhat, H. M. ve Abubakar, I., An integrated approach to achieving campus sustainability: assessment of the current campus environmental management practices, Journal of Cleaner Production, 16, 16, 1777-1785, (2008).

Luis Velazquez, N. M., Sustainable university: what can be the matter?, Journal of Cleaner Production, 14, 9-11, 810-819, (2006).

Ragazzi, M. ve Ghidini, F., Environmental sustainability of universities: critical analysis of a green ranking. International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability, Energy Procedia, International conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability, 119,111-120, Beirut, Lebanon, (2017).

Erdede, S.B. ve Bektaş, S., Ekolojik açıdan sürdürülebilir taşınmaz geliştirme ve yeşil bina sertifika sistemleri, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6, 1, 1-12, (2014).

https://yesilkampus.boun.edu.tr/, (18.12.2017).

Crozdanic, L., ENR2 is the largest project in Arizona to earn a LEED Platinum certification, (2016). https://inhabitat.com/enr2-is-the-largest-project-in-arizona-to-earn-a-leed-platinum-certification/, (07.06.2018).

Erdede, S.B., Erdede, B. And Bektaş, S., Sürdürülebilir Yeşil Binalar Ve Sertifika Sistemlerinin Değerlendirilmesi, V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, (2014).

https://www.eur.nl/en/about-eur/profile/strategy/erasmus-sustainable/operations, (07.06.2018).

Tan, H., Chen , S., Shi, Q., ve Wang, L., Development of green campus in China, Journal of Cleaner Production, 64, 646-653, (2014).

Tiyarattanachai, R. ve Hollmann, N., Green Campus initiative and its impacts on quality of life of stakeholders in Green and Non-Green Campus universities, 1-17, SpringerPlus 5, (2016).

Saadatian, O., Bin Sopian, K. ve Salleh, E., Adaptation of sustainability community indicators for Malaysian campuses as small cities, Sustainable Cities and Society, 6, 40-50, (2013).

Dagiliute, R. ve Liobikiene, G. University contributions to environmental sustainability: challenges and opportunities from the Lithuanian case, Journal of Cleaner Production, 108, 891-899, (2015).

Olszak, E., Composite indicators for a sustainable campus-Design rationale and methodology: The case of the Catholic Institute of Lille, Ecological Indicators, 23, 573-577, (2012).

Hajrasouliha, A., Campus score: Measuring university campus qualities. Landscape and Urban Planning, 166-176, (2017).

Yoshida, Y., Shimoda, Y. ve Ohashi, T., Strategies for a sustainable campus in Osaka University. Energy and buildings, 147, 1-8, (2017).

Amr, A. I., Kamel, S., El Gohary, G. ve Hamhaber, J., Soil as an Ecological Factor for a Sustainable Campus Landscape, Procedia Environmental Sciences, 34, 1-12, (2016).

A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry., A., Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing, 49, 4, 41-50, (1985).

Bhuian, S. N., Sustainability of Western branch campuses in the Gulf Region: Students’ perspectives of service quality, International Journal of Educational Development, 49, 314-323, (2016).

Fahhihi, V., Hessami, A. ve Ford, D., Sustainable campus improvement program design using energy efficiency and conservation, Journal of Cleaner Production, 107, 16, 400-409, (2015).

Li, X., Tan, H. ve Rackes, A., Carbon footprint analysis of student behavior for a sustainable university campus in China, Journal of Cleaner Production, 106, 97-108, (2015).

UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması, (2017). http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-GreenMetric-Guideline-2017_Turkish-Rev.1.pdf. (21.01.2018).

http://www.sabanciuniv.edu/tr/kampus-hayati/peyzaj, (15.12.2017).

http://gazetesu.sabanciuniv.edu/tr/2013-01/kampuste-cevreci-ulasim, (06.06.2018).

https://univerlist.com/blog/en-yesil-8-universite/, (06.06.2018).

Kumbur, H., Özer, Z., Özsoy, H. D., ve Avci, E. D., Türkiye’de geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli ve çevresel etkilerinin karşılaştırılması, Yeksem 2005, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, (2005).

http://web.beun.edu.tr/greenmetrics/, (30.12.2017).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Murat dal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.