Doymuş suyun bazı termofiziksel özellikleri için basit korelasyonlar

Mustafa Güneş, Neslihan Çolak-Güneş

Öz


Bu çalışmada, bilgisayar destekli hesaplama yazılımlarında kullanılmak üzere, 0.01 370°C sıcaklık aralığında doymuş suyun bazı termofiziksel özellikleri için basit korelasyonlar geliştirilmiştir.  Çalışılan termofiziksel özellikler yoğunluk, sabit basınçta özgül ısı, ısı iletim katsayısı ve dinamik viskozitedir.  Eğri uydurma işleminde en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır.  Her bir termofiziksel özellik için seçilen korelasyonlar, geçerli olduğu sıcaklık aralığı, doğrusal korelasyon katsayısı, maksimum mutlak hata ve maksimum yüzde hata değerleriyle birlikte verilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Eckert, E.R.G. ve Drake, M.R., Analysis of Heat and Mass Transfer, 777, McGraw-Hill, New York, (1972).

Rohsenow, W.M., Hartnett, J.P. ve Cho, Y.I., Handbook of Heat Transfer (3rd Edition), 2.26-2.35, New York, (1988).

Raznjevic, K., Handbook of Thermodynamic Tables (2nd Edition), Begell House, New York, (1995).

Incropera, F.P. ve Dewitt, D.P., Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri (4. Basımdan Çeviri), 914-915, Literatür, İstanbul, (2001).

Çengel, Y.A., Heat and Mass Transfer – A Practical Approach (3rd Edition), 854-855, McGraw-Hill, Singapore, (2006).

Kothandaraman, C.P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Revised 3rd Edition), 709, New Age, New Delhi, (2006).

Wagner, W. ve Kretzschmar, H-J., International Steam Tables (2nd Edition), Springer, Heidelberg, (2008).

Çengel, Y.A. ve Boles, M.A., Termodinamik - Mühendislik Yaklaşımıyla (5. Basımdan Çeviri), 890-891, Güven Bilimsel, İzmir, (2008).

Lu, B.C.Y., Ruether, J.A. ve Chiu, C.H., Generalized Correlation of Saturated Liquid Densities, Journal of Chemical & Engineering Data, 18 (3), 241–243, (1973).

George, S.K., Density, Thermal Expansivity, and Compressibility of Liquid Water from 0° to 150°C: Correlations and Tables for Atmospheric Pressure and Saturation Reviewed and Expressed on 1968 Temperature Scale, Journal of Chemical & Engineering Data, 20 (1), 97–105, (1975).

Güneş, M., Su ve Havanın Bazı Termofiziksel Özellikleri İçin Korelasyonlar Termodinamik, 6 (67), 64-69, (1998).

Popiel, C.O. ve Wojtkowiak, J., Simple Formulas for Thermophysical Properties of Liquid Water for Heat Transfer Calculations (from 0°C to 150°C), Heat Transfer Engineering, 19 (3), 87-101, (1998).

Güneş, M., Corelations for Some Thermophsical Properties of Air, Proceedings, 12th International Drying Symposium (Noordwijkerhout-Netherlands), Paper no : 215, Elsevier, Amsterdam, (2000).

Wagner, W. and Pruß, A., The IAPWS Formulation 1995 for the thermodynamic properties of ordinary water substance for general and scientific use, Journal of Physical and Chemical Reference Data, 31(2), 387-535, (2002).

Patek, J., Hruby, J., Klomfar, J. ve Souckova, M., Reference correlations for thermophysical properties of liquid water at 0.1 MPa, Journal of Physical and Chemical Reference Data, 3 (1), 21-29, (2009).

Mostafa H., Sharqawy, M.H., Lienhard V,J.H. ve Zubair, S.M., Thermophysical properties of seawater: a review of existing correlations and data, Desalination and Water Treatment, 16 (1-3), 354-380, (2010).

Li, C., Wu, X., Jia, W. and Sun, O., New correlations for water content of sweet and sour natural gases, International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 6(4), 392-407, (2013).

Daucik, K., Dooley, R.B., Release on the IAPWS formulation 2011 for the thermal conductivity of ordinary water substance, (2011). www.iapws.org/relguide/ThCond.html, (04.01.2018).

Triola, M.F., Elementary Statistics (11th Edition), 520, Addison-Wesley, Boston, (2012).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Mustafa GÜNEŞ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.