Bitlis İlindeki Betonarme Binaların P25 Hızlı Tarama Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Ercan Işık, Mustafa Kutanis

Öz


Türkiye genelinde mevcut binaların çok büyük bir kısmı yeterli emniyete sahip değildir. Bu çalışmada, sismik açıdan oldukça hareketli olan Vangölü Havzasında yer alan Bitlis ili, Merkez ilçesinde bulunan betonarme yapı stoğunun değerlendirilmesi P25 hızlı tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bal  vd. tarafından geliştirilen yöntem kullanılarak yapıları incelemek ve bu inceleme sonucunda yapıların depreme karşı dayanımı ile ilgili mümkün olduğunca hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaşmak hedeflenmektedir. Bu yöntemle Bitlis İlindeki betonarme yapı stoğu hızlı bir biçimde değerlendirilmiş ve tehlike arz eden binalar belirlenerek daha detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulmaları soncuna ulaşılmıştır. Değerlendirme yapılırken Bitlis kentsel yerleşim alanlarını oluşturan her mahalleden yapı örnekleri alınarak hesaplamalar yapılmıştır.  P25 hızlı değerlendirme yönteminde incelenen toplam 94 adet binanın %50’sinin göçmeyeceği; %46’sı için analiz yapılması gerektiği ve %4’ü için göçme riskinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Şengezer, S.B, “13 Mart 1992 Erzincan Depremi Hasar Analizi ve Türkiye’de Deprem Sorunu”, Y.T.Ü. Basın Yayın Merkezi, İstanbul 1999

Comerio, M.C., Disaster hits home: New Policy for Urban Housing Recovery, Univercity of California Press., 1998, Berkeley, p.300.

DBYYHY (2007) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.

Bal İ E (2005) “Deprem Etkisindeki Betonarme Binaların Göçme Riskinin Hızlı Değerlendirme Yöntemleri ile Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 136s.

Bal, İ.E., Tezcan, S.S., Gülay, G.F., “Betonarme Binaların Göçme Riskinin Belirlenmesi İçin P25 Hızlı Değerlendirme Yöntemi”, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, s.661-674, 16-20 Ekim 2007.

Işık, E.(2010), “Bitlis Şehri Deprem Performans Analizi”, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 216s., 2010


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ercan Işık, Mustafa Kutanis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.