La katkılı ZnS kuantum noktalarının sılar yöntemi ile sentezlenmesi ve onların özelliklerinin incelenmesi

Arzu Ekinci, Muhammed Günbat, Sabit Horoz, Ömer Şahin

Öz


Bu çalışmada, ardışık iyonik tabaka adsorpsiyon ve reaksiyonu (SILAR) yöntemi kullanılarak oda sıcaklığında sentezlenen La-katkılı ZnS kuantum noktalarının (QDs) yapısal, morfolojik, optik ve fotovoltaik özellikleri sırasıyla x- ray kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), optic absorpsiyon ve gelen fotonun elektrik akımına dönüşüm verimi (IPCE) gibi ölçümler yapılarak incelendi.

 

La katkı maddesinden dolayı La katkılı ZnS QD’lara ait parçacık boyutu ve enerji band aralığının saf ZnS’ye kıyasla değiştiği gözlemlendi.  Ayrıca, ilk defa bu mecvcut çalışmada, IPCE ölçümü yapılarak La katkılı ZnS QD’lara ait fotovoltaik özellikler incelendi.  Böylece, La katkılı ZnS QD’ların güneş pil uygulamalarında umut verici hassaslaştırıcılar olarak kullanılabileceği bu çalışmada önerilmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

. Soni, H., Chawda, M., Bodas, D., Study of electrical and optical properties of Mn doped ZnS clusters, Mater. Lett., 63,30, 2669–2671, (2009).

. Göde, F., Gümüş, C., Zor, M., Investigations on the physical properties of the polycrystalline ZnS thin films deposited by the chemical bath deposition method, J. Crystal Growth, 299, 1, 136-141,(2007).

. Yamaguchi, T., Yamamoto, Y., Tanaka, T., Yoshida, A., Investigations on the physical properties of the polycrystalline ZnS thin films deposited by the chemical bath deposition method, Thin Solid Films, 343, 4, 516-519, (1999).

. Bredal, M., Merikhi, J., ZnS precipitation: morphology control. J. Mat. Sci., 33, 471-476, (1998).

. Kamat, P.V., Quantum dot solar cells. The next big thing in photovoltaics, J. Phys. Chem. Lett., 4, 908–918, (2013).

. Kouhnavard, M., Ikeda, S., Ludin, N.A., Ahmad Khairudin, N.B., Ghaffari, B.V., Mat-Teridi, M.A., Ibrahim, M.A., Sepeai, S., Sopian, K., A review of semiconductor materials as sensitizers for quantum dot-sensitized solar cells. Renew. Sustain. Energy Rev. 37, 397–407, (2014).

. Roy, P., Ota, J. R., Srivastava, S. K., Crystalline ZnS thin films by chemical bath deposition method and its characterization, Thin Solid Films, 515,4, 1912, (2006).

. Karakaya, S., Gençyilmaz O. and Özbas Ö., In katkılı CdS filmlerinin optik, elektriksel ve yüzeysel özelliklerinin incelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,14(2), 52-58, (2012).

. Prasad, N., Balasubramanian, K., Optical, phonon and efficient visible and infrared photocatalytic activity of Cu doped ZnS micro crystals, Spectrochimica Acta Part A: Mol. Biomol. Spectrosc., 173, 687-694, (2017).

. Archbold, M.D, Halliday, D.P, Durose, K., Hase, T.P.A., Boyle, D.S, Mazzamuto, S., Romeo, N., Bosio, A., Development of low temperature approaches to device quality CdS: A modified geometry for solution growth of thin films and their characterisation, Thin Solid Films, 515, 295, (2007).

. Sambasivam, S., Reddy, B.K., Divya, A., MadhusudhanaRao, N., Jayasankar, C.K., Sreedhar, B., Optical and ESR studies on Fe doped ZnS nanocrystals, Phys. Lett. A., 373, 1465-1468,(2009).

. Huang, C.M, Chen, L.C., Pan, G.T., Yang, C.K., Chang, W.S., Cheng, K.W., Effect of Ni on the growth and photo electrochemical properties of ZnS thin films, Materials Chem. Phys., 117, 156-162, (2009).

. Sarkar, R., Tiwary, C.S., Kumbhakar, P., Mitra, A.K., Enhanced visible light emission from Co2+ doped ZnS nanoparticles, Physica B., 404, 3855-3858, (2009).

. Gallagher, D., Hong, X., Nurmikko, A., Optical properties of manganese-doped nanocrystals of ZnS, Physical Rev. Lett., 72, 416- 419, (1994).

. Jose, P.A., Beatriz, J.L., Eloisa, C., Purificacio, E., Fabienne, P., Bruno, V., Lanthanide doped ZnS quantum dots dispersed in silica glasses: an easy one pot sol–gel synthesis for obtaining novel photonic materials, Journal of Materials Chemistry, 18, 5193-5199, (2008).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Arzu Ekinci

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.