Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri

Okan Kon, Bedri Yüksel

Öz


Çalışmada, Balıkesir Üniversitesi kampüsü içerisindeki Rektörlük ana binası ve Matbaa binasının dış duvarlarının optimum yalıtım kalınlıkları ve enerji tüketimleri tespit edilmiştir. Bunun için, 1999-2010 yıllarını kapsayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ortalama dış hava sıcaklık verileri ve  TS 825 aylık ortalama dış hava sıcaklık verileri yardımıyla Derece-Gün değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan Derece-Gün değerleri ile dış duvarların hesaplanan ve ısı akış plakası ile ölçülen ısı transfer katsayıları kullanılarak binaların ısıtma yükleri ve buna bağlı olarak optimum yalıtım kalınlıkları, enerji tüketimleri ve geri dönüş süreleri tespit edilmiştir. Isıtmada yakıt olarak doğal gaz ve dış duvar yalıtım malzemesi olarak dokuz farklı özellikte malzeme kullanılmıştır. Hesaplamalar, Derece-Gün yöntemi ve ömür maliyet analizine göre yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çomaklı K., Yüksel B., Optimum insulation thickness of external walls for energy saving, Applied Thermal Engineering, 23, 473-479, (2003).

Kaynaklı Ö., A study on residental heating energy requirement and optimum insulation thickness, Renewable Energy, 33, 1164-1172, (2008).

Mahlia T.M.I., Taufiq B. N.,Ismail B.N., Masjuki H.H., Correlation between thermal conductivity and the thickness of selected insulation materials for building Wall, Energy and Buildings, 39, 182-187, (2007).

Gölcü M., Dombaycı A., Abalı S., Denizli için Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Etkisi ve Sonuçları, Gazi Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 21, 4, 639-644, (2006).

Yu J, Yang C., Tian L., Liao D., A study on optimum insulation thicknesses of external walls in hot summer and cold winter zone of China, Applied Energy, 86, 2520-2529, (2009).

Kaynaklı Ö., Yamankaradeniz R., Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bildiler Kitabı, 187-195, İzmir, (25-28 Ekim 2007).

Dombaycı Ö. A., Gölcü M., Pancar Y., Optimization of insulation thickness for external walls using different energy-sources, Applied Energy, 83, 19, 921-928, (2006).

Gültekin M.L., Kadıoğlu M., Marmara bölgesinde ısıtma soğutma derece-günlerinin dağılımı, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı:31, (1996).

Uçar A., Balo F., Determination of the energy savings and the optimum insulation thickness in the four different insulated exterior walls, Renewable Energy, 35, 88-94, (2010).

Ekici B. B., Gülten A. A., Aksoy U. T., A Study on the optimum insulation thicknesses of various types of external walls with respect to different materials, fuels and climate zones in Turkey, Applied Energy, 92, 211-217, (2012).

Kon, O., Yüksel B., Konut Dışı Kompleks Yapılar için Optimum Yalıtım Kalınlığı, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK’11, 604-610, Zonguldak, (07-10 Eylül 2011).

Tolun M., Farklı Derece-Gün Bölgeleri için Yalıtım Probleminin İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2010), İstanbul.

Ulaş A., Binalarda TS 825 Hesap Yöntemine Göre Isı Kaybı, Yakıt Tüketimi, Karbondioksit Emisyonu Hesabı ve Maliyet Analizi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (2010).

Aslan A., Gönen Jeotermal Bölgesel Isıtma Sisteminin Enerji ve Termoekonomik Verimliliğinin İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Balıkesir, (2010).

Doğruel N., Binalarda Cephe Kaplamalarının Isı Yalıtımına Etkisi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, (2010).

TS 825, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Türk Standardı, (Mayıs 2008).

Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Verileri, (1996)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesi http://www.tcmb.gov.tr/, (17.01.2012)

Türkiye İstatistik Kurumu Web Sitesi http://www.tuik.gov.tr, (17.01.2012)

Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A. Ş. (BALGAZ) Doğal Gaz Verileri, (2011).

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dış Hava Sıcaklık Verileri, (2011).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Okan Kon, Bedri Yüksel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.