Otomotiv endüstrisinde kullanılan DP450 ve DP800 saçlarında deformasyon hızının ve haddeleme yönünün çekme özelliklerine etkisi

Hakan Aydın, Oğuz Tuncel, Muzaffer Karpuz, Özgür Aydın

Öz


Çift fazlı DP (Dual Fazlı) çelikleri otomotiv sanayinde en çok tercih edilen çelik gruplarındandır. Kullanımları sırasında bu çeliklerin yükleme yönüne göre hadde yönü ve deformasyon hızı son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada, DP450 ve DP800 çift fazlı çeliklerinde deformasyon hızı ve haddeleme yönüne bağlı olarak çekme sonuçları incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda, haddeleme yönünün çekme ekseniyle yaptığı açılar 0°, 45° ve 90°, deformasyon hızları 2.4x10-4, 2.4x10-3, 2.4x10-2 ve 1.2x10-1 s-1 olarak belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, DP450 ve DP800 çeliklerinde deformasyon hızının çekme özellikleri üzerindeki etkisi hadde yönü etkisinden daha fazla olmuştur. Her iki çelikte de deformasyon hızı artışı ile akma ve çekme mukavemeti değerleri artmış, kopma uzaması değerleri ise önemli ölçüde düşmüştür. Ayrıca, her iki çelikte de deformasyon hızının akma mukavemeti üzerindeki etkisi çekme mukavemeti üzerindeki etkisinden daha fazla olmuştur. DP800 çeliğinde deformasyon hızı ile mukavemet artış oranı DP450 çeliğine nazaran daha düşük kalırken, kopma uzaması düşüş oranı ise daha fazla olmuştur. Hadde yönünün etkisine bakıldığında ise, DP450 ve DP800 çeliklerinde 45° hadde yönünde nispeten daha yüksek mukavemet değerleri gözlenirken aynı hadde yönünde daha düşük uzama değerleri elde edilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Salamcı, E., Kabakcı, F., Çift fazlı çeliğin çekme özelliklerine mikroyapının etkisi, Gazi Üniveristesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26, 2, 263-272, (2011).

Çetinel, H., Çift fazlı çeliklerde şekil alabilirlik, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6, 2, 73-80, (2014)

Bag, A., Ray, K. K. and Dwarakadasa, E. S., Influence of martensite content and morphology on tensile and impact properties of high-martensite dual-phase steels, Metallurgical and Materials Transactions A, 30, 5, 1193–1202, (1999).

Cadoni, E., Singh, N. K., Forni, D., Singha, M. K. and Gupta, N. K., Strain rate effects on the mechanical behavior of two Dual Phase steels in tension, The European Physical Journal , 225, 2, 409–421, (2016).

Chen, H. , Xu, X. , Xu, W. and Van Der Zwaag, S., Predicting the austenite fraction after intercritical annealing in lean steels as a function of the initial microstructure, Metallurgical and Materials Transactions A, 45, 4, 1675–1679, (2014).

Ahmad, E., Manzoor, T., Ziai, M. M. A. and Hussain, N., Effect of martensite morphology on tensile deformation of dual-phase steel, Journal of Materials Engineering and Performance, 21, 3, 382–387, (2012).

Padmanabhan, R. , Baptista, A. J., Oliveira, M. C. and Menezes, L. F., Effect of anisotropy on the deep-drawing of mild steel and dual-phase steel tailor-welded blanks, Journal of Materials Processing. Technology, 184, 1–3, 288–293, (2007).

J. Huh, H. Huh, and C. S. Lee, Effect of strain rate on plastic anisotropy of advanced high strength steel sheets, International Journal of Plasticity., 44, 23–46, (2013).

Demirci, A. H., Malzeme Bilgisi ve Malzeme Muayenesi, Alfa Aktüel Yayınları, (2004).

Yu, H., Guo, Y. and Lai, X., Rate-dependent behavior and constitutive model of DP600 steel at strain rate from 10-4 to 10-3 s-1, Materials Science & Engineering A, 30, 7, 2501–2505, (2009).

Kim, J. H., Kim, D., Han, H. N., Barlat, F. and Lee, M. G., Strain rate dependent tensile behavior of advanced high strength steels: Experiment and constitutive modeling, Materials Science & Engineering A, 559, 222–231, (2013).

Curtze, S., Kuokkala, V. T., Hokka, M. and Peura, P., Deformation behavior of TRIP and DP steels in tension at different temperatures over a wide range of strain rates, Materials Science & Engineering A, 507, 1–2,124–131, (2009).

A. American and N. Standard, Practices for Test Methods for Evaluating the Resistance Spot Welding Behavior Sheet Steel Recommended Practices for Test Methods for Evaluating the Resistance Spot Welding Behavior of Automotive Sheet Materials, American Welding Society, (2002).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 OGUZ TUNCEL, HAKAN AYDIN, MUZAFFER KARPUZ, OZGUR AYDIN

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.