Sulu çözeltilerden nano kil (halosit) yüzeyine metilen mavisi adsorpsiyonu ve kinetiği

Aydın Türkyilmaz

Öz


Bu çalışmada sulu çözeltilerden halosit nano kil yüzeyine metilen mavisinin adsorpsiyonu pH ve sıcaklık gibi parametreler kullanılarak incelendi. Adsorpsiyon prosesinin 24 saat içinde dengeye ulaştığı ve halosit nano kil yüzeyinde metilen mavisinin adsorplanmış miktarının artan pH ve sıcaklıkla arttığı bulundu. Deneysel veriler Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izotermleri kullanılarak analiz edildi ve adsorpsiyon verilerinin Langmuir izotermi ile oldukça iyi bir uyum gösterdiği belirlendi. Qmax;13.1x105 mol/g ve K;44.25x10-5 L/mol olarak hesaplandı. Ayrıca metilen mavisi için reaksiyon kinetiği deneyleri yapıldı. Reaksiyon kinetiğinin 2. Derece kinetiğe uyduğu bulundu.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Jıng, Q. X., Chaı, L. Y , Huang, X. D., Tang, C.J., Guo, H.,Wang, W., Behavior of ammonium adsorption by clay mineral halloysite, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 27,7, 1627-1635 (2017).

Szczepanik, B., Słomkiewicz, P, Garnuszek, M., Czech, K., Adsorption of chloroanilines from aqueous solutions on the modified halloysite, Applied Clay Science, 101, 260-264 (2014).

Mutlu, S., Halosit/poli(etilen glikol)-blok-poli(propilen glikol)-blok-poli(etilen glikol) nanokompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2010).

Deng, H., Yang, L., Tao, G. ve Dai, J., Preparation and characterization of activated carbon from cotton stalk by microwave assisted chemical activation-Application in methylene blue adsorption from aqueous solution, Journal of Hazardous Materials, 166,2-3,1514-1521 (2009).

Doğan, M., Sulu ortamda perlitin yüzey yükünün ve adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2001).

Doğan, M., and Alkan, M., Adsorption of copper(II) onto perlite Journal of Colloid and Interface Science, 243, 2 (2001).

Huang, C.P., in M.A. Anderson and A.J. Rubin, Eds., p. 181, Ann Arbor, MI, (1981).

Doğan, M., and Alkan, M., Chemosphere. 50, 517-528 (2003).

Alkan, M., Demirbaş, O., and Dogan, M., Adsorption kinetics and thermodynamics of an anionic dye onto sepiolite, Microporous and mesoporous materials 101, 3, 388-396 (2007).

Doğan, M., Alkan, M., and Onganer, Y., Water, Air and Soil Pollution. 120, 229-248 (2000).

Attard, G., and Barnes, C., Surfaces. 1-36, Oxford Science Publications, England, Oxford, (1998).

Doğan, M., Sulu ortamda perlitin yüzey yükünün ve adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2001).

Rubin, A.J., and Mercer, D.L., in "Adsorption of Inorganic Solid-Liquid Interfaces" (M.A. Anderson and A.J. Rubin, Eds.), pp. 295-348, Ann Arbor, MI. (1981).

Sarıkaya, Y., Fizikokimya ve problem çözümleri, Gazi Kitapevi, Ankara (1997).

Fenol, P., and Martin Vivaldi, J.L., Anales de quimica 64,7782 (1968).

Gonzàlez-Pradas, E., Villafranca-Sànchez, M., Valverde-Garcìa, A., and Socias-Viciana, M., J. Chem. Tech. Biotechnol. 42, 105 (1988).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Aydın Türkyilmaz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.