Buğdayın Islatılması Sırasında Ultrason İşlemi Uygulamanın Tanenin Su Absorbsiyonu Üzerine Etkisi

Yavuz Yüksel, Adem Elgün

Öz


Bu araştırma, farklı tane sertliklerine (%45, 65 ve 75) sahip buğday örneklerinin normal şartlarda ıslatılması sırasında, 4 farklı genlik seviyesi [% 0 (şahit), 20, 60 ve 100] ve 3 farklı sürede (1, 2 ve 3 dk) ultrason işlemi uygulamanın; tanenin su absorbsiyonu üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla laboratuvar şartlarında gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar normal ıslatma işlemiyle karşılaştırılmıştır. Ultrason uygulaması, 600 W gücünde, 20 kHz frekansta çalışan, prob tipi ultrason cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tane sertliğine bağlı olarak kuru tanenin nem içeriğine göre % 7-8 civarında daha fazla su absorbsiyonu belirlenmiştir. Ultrason uygulaması ile ıslatma işlemi, tanenin su alma ve yayılma hızını artırmıştır. Bu veriler, özellikle sert buğday değirmeni diyagramlarındaki iki aşamalı tavlamayı, ultrason uygulaması ile ıslatma yoluyla tek aşamaya indirgeme yönünde umutvar sonuçlar elde edilmiştir. Diğer taraftan malt ve yaş öğütme sanayilerinde ultrason işleminin kullanılması ile buğdayın ıslatma sürelerinin kısaltabileceği anlaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Elgün, A. ve Ertugay, Z., Tahıl İşleme Teknolojisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:718, 411 sayfa, Erzurum, (1995).

Keskinoğlu, R., Elgün, A. ve Türker, S., Bir un değirmeninde uygulanan farklı ılık tavlama işlemlerinin öğütme kalitesine etkisi, Gıda, 26, 419-427, (2001).

Lock Wood, J., Flour Milling, Hanry Simon Limited, England, (1982).

Mulet, A., Carcel, J.A., Sanjuan, N. and Bon, J., New Food Drying Technologies - Use of Ultrasound, Food Science and Technology International, 3, 215–221, (2003).

Bhaskaracharya, R. K., Kentish, S. and Ashokkumar, M., Selected Applications of Ultrasonics in Food Processing, Food Engineering Reviews,1: 31–49, (2009).

Suslick, K.S., In Ultrasounds: its chemical, physical and biological effects, Homogenous sonochemistry, VCH Publishers, New York., 123-164, (1988).

Scherba, G., Wrigel, R.M. and O’Brien, W.D., Jr., Quantitative Assesment of the Germicidal Efficacy of Ultrasonic Energy, Applied and Enviromental Microbiology, 57, 2079-2084, (1991).

Mason, T., Newman, A., Sukhvinder, P. and Charter, C., Sound solution, World Water Environmental Engineering, (April), 16, (1994).

Mason, J.T., Paniwnyk, L. and Lorimer, J.P., The Uses of Ultrasound in Food Technology, Ultrasonics Sonochemistry, 3, 253-260, (1996).

Vercet, A., Lopez, P. and Burgos, J., Inactivation of heat resistant lipase and protease from Pseudomonas fluores¬cens by manothermosonication, Journal of Dairy Research, 80: 29-36, (1997).

Mason, T.J., Power ultrasound in food proces¬sing. The way forward. In: Ultrasound in Food Processing, Povey, M.J.W. and Mason, T.J. (eds), pp.105-126, Chapman & Hall, London (1998).

Villamiel, M., Hamersveld, E.H. van and Jong, P.De., Effect of ultrasound processing on the quality of dairy products, Milchwissenchaft, 54, 69-74, (1999).

Toma, M., Vinatoru, M., Paniwnyk, L. and Mason, T. J., Investigation of the effects of ultrasound on vegetal tissues during solvent extraction, Ultrasonics Sonochemistry, 8, 137-142, (2001).

Brennan, J G., Food Processing Handbook, Wi¬ley VCH Germany, 582 p., (2006).

Bayraktaroğlu, G. ve Obuz, E., Ultrason yönteminin ilkeleri ve gıda endüstrisinde kullanımı, 24-26 Mayıs 2006, Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, 57-60, (2006).

Dolatowski Z.J., Stadnik J., Stasiak D., Applications of ultrasound in food technology, ACTA Scientarium Polonorium, Technologia Alimentaria, 6, 88-99, ( 2007).

Ulusoy, B.H., Çolak, H. ve Hampikyan, H., The use of ultrasonic waves in food technology, Research Journal of Biological Sciences, 2, 491-497, (2007).

Chemat, F., Zill-e-Huma and Khan, M.K., Applications of ultrasound in food technology: Processing, preservation and extraction, Ultrasonics Sonochemistry, 18, 813-830, (2011).

Ercan, S.Ş. ve Soysal, Ç., Ultrasonun gıdalarda ve enzimlerin inaktivasyonunda kullanılması, Gıda Dergisi, 36, 225-231, (2011).

Ensminger D., Acoustic and electroacoustic methods of dewatering and drying, Drying Technology, 6, 3, 473-499, (1988).

Floros, J.D. and Liang, H., Acoustically Assisted Diffusion Through Membranes and Biomaterials, Food Technology, 48, 79-84, (1994).

Gallego-Juarez, J.A., Rodriguez-Corral, G., Galvez-Moraleda, J.C. and Yang, T.S., A new high-intensity ultrasonic technology for food dehydration, Drying Technology: An International Journal, 17, 597-608, (1999).

Fuente-Blanco, S., Riera-Franco de Sarabia, E., Acosta-Aparicio, V. M., Blanco-Blanco, A., and Gallego-Juarez, J.A., Food drying process by power ultrasound, Ultrasonics, 44: 523-527, (2006).

Fernandes, F.A.N. and Rodrigues, S., Ultrasound as pre-treated for drying of fruits: Dehydration of banana, Journal of Food Engineering, 82, 261-267, (2007).

Fernandes, F.A.N., Linhares, F.E., Rodrigues, S., Ultrasound as pre-treatment for drying of pineapple, Ultrasonics Sonochemistry, 15, 1049–1054, (2008).

Frias, J., Penas, E., Ullate, M., and Vidal-Valverde, C., Influence of Drying by Convective Air Dryer or Power Ultrasound on the Vitamin C and β-Carotene Content of Carrots, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58, 10539–10544, (2010).

Yaldagard, M., Mortazavi, S.A. and Tabatabaie F., The Effects Of Ultrasound On The Activity Of Alpha-Amylase During Barley Germination, African Journal of Biotechnology, 7, 2465-2471, (2008).

Butz, P. and Tauscher, B., Emerging Technologies: Chemical Aspects, Food Research International, 35(2/3), 279–284, (2002).

Piyasena, P., Mohareb, E. and McKellar, R., Inactivation of microbes using ultrasound: a review, International Journal of Food Microbiology, 87, 207- 216, (2003).

Mizrach, A., Galilli, N. and Rosenhouse, G., Determining Quality of Fresh Products by Ultrasonic Excitation, Food Technololgy., 48, 68-71, (1994).

Yerlikaya, P. ve Gökoğlu, N., Gıda endüstrisinde yüksek frekanslı ultrason uygulamaları, 8. Gıda Kongresi, 26-28 Mayıs 2004, 74 , Bursa, (2004).

Gunasekaran, S. and Ay, C., Milk coagulation cut time determination using ultrasonics, Journal of Food Process Engineering, 19, 63-74, (1996).

Mcclements, D.J., Ultrasonics characterization of food and drinks : principles, methods and applications, Critical Reviews in Food Science Nutrition, 37, 1-46, (1997).

Blitz, J., Ultrasonics: Methods and Application, Butterworts Co Ltd., London, 76-103, (1971).

Crowell, B., Light and Matter physics series, Vibrations and Waves, 3, 107, (2002).

Elgün, A., Türker, S. ve Bilgiçli, N., Tahıl ve Ürünlerine Analitik Kalite Kontrolü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 112 sayfa, Konya, (2005).

Francis, F.J., Colour analysis, In: Food Analysis, Nielsen SS (Ed), An Aspen Publishers, Maryland, Gaithersnurg, USA, pp. 599-612, (1998).

AACC, Approved Methods of the American Association of Cereal Chemists (8th ed.), St. Paul: AACC, (1990).

Anonim, Un ve Buğday Analizleri Laboratuvar Cihazları Kataloğu, K. Kantar, Ankara, (2002).

Pomeranz, Y., Wheat Chemistry and Technology, Vol:1-2, AACC, St. Paul, Minnesota, pp. 514, U.S.A., (1988).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Yavuz Yüksel, Adem Elgün

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.