Çevre Eğitiminin Geliştirilmesi

Ayşem Seda Yücel, Fatma İnci Morgil

Öz


Gelecek kaygısı, toplumların çevre sorunlarına daha ciddi olarak eğilmelerinde temel etken olmuştur. Yarınını güvence altına almak isteyen insan, çevre sorunlarına daha duyarlı olmaya başlamış ve bu sorunları değişik etkinliklerle toplumların gündemine yerleştirmiş, böylelikle çevre bilincini ortaya çıkarmıştır. Çevreye duyulan ilgi, doğal kaynakların sınırlılığı karşısında insan ve çevresi arasındaki duyarlı dengenin önemini yansıtmaktadır. Yine bu ilgi en azından doğal çevrenin korunmasını amaçlayan araştırmaların gelişmesini sağlamıştır. Bu araştırmaların temelinde “Çevre Eğitimi Bilgisi” yatmaktadır. Eğitimin çevreye yönelik bir biçimde verilmesi, geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu da, ilköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında gerçekleşebilir. Bu çalışma, eğitim kurumlarındaki çevre eğitimini geliştirmek amacıyla başlatılan bir dizi çalışmanın yalnızca bir bölümünü oluşturmakta ve lise düzeyinde çevre eğitimi için neler yapılabileceğini saptamak amacıyla öğretmen-öğrenci ve velilere uygulanan anketlerdeki sorulara verilen çarpıcı yanıtların değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


“Türkiye Çevre Eğitimi ve Öğretimi için Ulusal Strateji ve

Uygulama Planları Semineri”(1990) – Başbakanlık Çevre

Müsteşarlığı.

Alkan, C. “Eğitimi Ortamları” Ankara s: 375 (1979)

Çilenti, K. “Fen Eğitimi Teknolojisinde iki boyutlu görsel eğitim

materyali düzenleme ilke ve tekniklerinin yabancı dil

öğretimine uygulanması” Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi,

Ankara (1985).

Ertürk S, “Eğitimde Proram Geliştirme” Ankara, Yelkentepe

Yayınları s. 170 (1986).

Schallies, M. “Klimafreundliche und energiesparende Schule”

Baden-Württemberg (1997).

“Umwelt und CHEMİE von A-Z” Ein wörterbuch aus dem Verlag

Herder-Freiburg (1986).

Bilen, A. “Sanayinin içinden görüş ve Düşünceler” (1997)-Asır

Matbaacılık.

“III. Ulusal Kimya Sanayi Kongresi”( 21-22 Ekim 1993) Ankara.

Parist, J. (Çeviren Alev Türker), “ Yeşil Politika” Ayrıntı Yayınevi

Keleş R, Hamamcı C., “Çevre Bilim” İmge Kitabevi,( 1997).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Ayşem Seda Yücel, Fatma İnci Morgil

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.