Bilgisayarlı tomografilerde hastanın aldığı efektif radyasyon dozunun belirlenmesi

Lütfi İhsan Kuru, Osman Gunay, Havva Palacı, Onur Yarar

Öz


Son yıllarda bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımı hastalara tanı koyabilme açısından vazgeçilmez bir görüntüleme teknolojisi olduğu tüm otoritelerce kabul edilmekle birlikte BT kullanımının aşırıya kaçtığı da kabul edilmektedir. Çok hızlı olan çok kesitli BT cihazlarının kullanıma girmesi ile çocuk hastalarda anestezi uygulamasına gerek kalmadan tetkikleri yapılabilmiştir. Bu durum da çocuk hastalarda BT kullanımında aşırı artışa sebep olmuştur. Yetişkinlerde ise aşırı artışın büyük bir bölümünü asemptomatik hastalarda BT kolonoskopi, kardiyak anjiyo ve tüm vücut tarama gibi tetkikler oluşturmaktadır. BT kullanımının bu kadar aşırı olması da beraberinde radyasyona maruz kalma riskini artırmaktadır. Bu çalışmada, BT tetkiklerinde hastanın maruz kaldığı gerçek radyasyon dozunun ortaya konması amacıyla BT cihazından okunan değer ile gerçekte hastanın aldığı radyasyon dozunun karşılaştırılması yapılmıştır. Bunun için 25 hasta üzerine termolüminesans (TLD) detektörleri yerleştirilmiştir. BT cihazından okunan radyasyon dozu ile TLD kristallerinden okunan radyasyon dozu arasında %4 farklılık olduğu bulunmuştur. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Yarar, O., Temizsoy, E. ve Günay, O., Noise pollution level in a pediatric hospital, International Journal of Environmental Scienceand Technology, 1-6, (2018).

Aközcan, S., Annual effective dose of naturally occurring radionuclides in soil and sediment, Toxicologycal and Environmental Chemistry, 96.3, 379-386, (2014).

Çetin, B., Öner F. ve Akkurt I., Determination of natural radioactivity and associated radiological hazard in excavation field in Turkey (OluzHöyük), Acta Physica Polonica A, 130(1), 475-478, (2016).

Günay, O., Determination of natural radioactivity and radiological effects in some soil samples in Beykoz-Istanbul, European Journal of Science and Technology, 12, 9-14, (2018).

Günay, O., Saç, M.M., Içhedef, M. ve Taşköprü, C., Natural radioactivity analysis of soil samples from Ganos fault (GF), International Journal of Environmental Science and Technology, 1-4., (2018).

Aközcan, S., Yılmaz, M. ve Külahcı F., Dose rate and seasonal variations of 238U,232Th, 226Ra, 40K and137Cs radionuclides in soils along Thrace, Turkey, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 299(1), 95-101, (2014).

Günay, O., Saç, M.M., Içhedef, M. ve Taşköprü, C., Soil gas radon concentrations along the Ganos Fault (GF), Arabian Journal of Geosciences, 11(9), 213, (2018).

Korkulu, Z. ve Özkan N., Determination of natural radioactivity levels of beachs and samples in the blacksea coast of Kocaeli (Turkey), Radiation Physics and Chemistry, 88, 27-31, (2013).

Mavi, B. ve Akkurt, I., Natural radioactivity and radiation hazards in some building materials used in Isparta, Turkey, Radiation Physics and Chemistry, 79(9), 933-937, (2010).

Seçkiner, S., Akkurt, I., Günoglu K., Determination of 40K concentration in gravel samples from Konyaaltı Beach, Antalya, Acta Physica Polonica A, 132(3). 1095-1097, (2017).

Uyanık N.A., Uyanık O. ve Akkurt I., Micro-zoning of the natural radioactivity levels and seismic velocities of potential residential areas in volcanic fields: Thecase of Isparta (Turkey), Journal of Applied Geophysics, 98, 191-204, (2013)

Kara, U., Kaya A., Tekin H.O. ve Akkurt I., Adult patient radiation doses with multislice computed tomography exam: MSCT standard protocols, Acta Physica Polonica A, 132, 3, 1126-1127, (2017).

Mitelman, F., Johansson, B. ve Mertens, F., The impact of translocations and gene fusions on cancer causation, Nature Reviews Cancer, 7(4), 233, (2007)

Hall, E. J. ve Brenner, D. J., Cancer risks from diagnostic radiology, The British Journal of Radiology, 81(965), 362-378, (2008).

Rezak, A., Abbas, H. M., Ajemian, M. S., Dudrick, S. J. ve Kwasnik, E. M., Decreased use of computed tomography with a modified clinical scoring system in diagnosis of pediatric acute appendicitis, Archives of Surgery, 146(1), 64-67, (2011).

Mettler Jr, F.A., Wiest, P.W., Locken, J.A. ve Kelsey, C.A., CT scanning: patterns of use and dose, Journal of radiological Protection, 20(4), 353, (2000).

White, K. S., Invited article: helical/spiral CT scanning: a pediatric radiology perspective, Pediatric radiology, 26(1), 5-14, (1996).

Linton, O.W. ve Mettler Jr, F.A., National conference on dose reduction in CT, with an emphasis on pediatric patients. American Journal of Roentgenology, 181(2), 321-329, (2003).

Brenner, D.J. ve Elliston, C.D., Estimated radiation risks potentially associated with full-body CT screening, Radiology, 232:735-8, (2004).

American Associaton of Physicist in Medicine, The Measurement, Reporting, and Management of Radiation Dose in CT, Aapm Report No, 96, (2008).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Osman Gunay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.