Maden ocaklarında insansız hava aracı kullanımı: örnek bir saha çalışması

Mete Kun, Berk Özcan

Öz


Günümüzde boyutu hızla küçülen ve özellikleri artan kamera, batarya ve küresel konumlama sistemleri sayesinde insansız hava araçları (İHA) ve modern fotogrametrik metotları kullanan görsel işleme yazılımları hızla gelişmektedir. İHA destekli görsel işleme yazılımları endüstrinin birçok alanında kendine yer bulmuş ve madencilik alanında da, süregelen klasik metotları geliştirmeye başlamıştır. Özellikle maden sahalarının geniş alanlar kaplaması, ölçümlerinin uzun zaman alması ve maliyetli olması, İHA’lar ile birlikte fotogrametrik görsel işleme yazılılarının kullanımını ihtiyaç haline getirmektedir. Hazırlanan çalışma, örnek bir maden sahasında gerçekleşen hacim, alan ve kabarma faktörü gibi, özellikle açık işletme madenciliğinde planlama ve hesaplamalarda kullanılan bazı verilerin, İHA kullanımı ile hızlı ve güvenilir bir biçimde eldesini konu almaktadır. Çalışma sonucunda, ele alınan sahada klasik metotlarla yapılan hesaplamaları ile İHA’lar ile elde edilen verilerin, uyumlu ve birbirlerine oldukça yakın değerler verdiği saptanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Öztürk, O., Bilgilioğlu, B.B., Çelik, F.M., Bilgilioğlu, S.S. ve Uluğ, R., İnsanız hava aracı (iha) görüntüleri ile ortogörüntü üretiminde yükseklik ve kamera açısının doğruluğa etkisinin araştırılması, Journal of Geomatics, 2(3),135-141, (2017).

Niethammer, U., Rothmund, S. ve Joswig, M.,. UAV-based remote sensing of the lowmoving landslide Super-Sauze, Proceedings, International Conference on Landslide Processes, International Ass. from Geomorphologic Mapping to Dynamic Modelling CERG, 69-74, Strasbourg, (2009).

Wing, M.G., Burnett, J., Johnson, S., Akay, A.E. ve Sessions, J., A low-cost unmanned aerial system for remote sensing of forested landscapes, International Journal of Remote Sensing Applications, 4(3), 113-120, (2014).

Döner, F., Özdemir, S. ve Ceylan, M., Use of unmanned aircraft vehicle systems in data acquisıtion and mapping studies, Proceedings, 5th Remote Sensing-GIS Symposium, 14-17 İstanbul, (2014).

Mesas-Carrascosa, F.J., Notario-García, M.D., Larriva, J.E.M., Orden, M.S., ve Porras, A.G.F., Validation of measurements of land plot area using UAV imagery, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 33, 270 - 279, (2014).

Akgül, M., Yurtseven, H., Demir, M., Akay, A.E., Gülci, S. ve Öztürk, T., Production of high precision digital elevation model with unmanned aerial vehicles and use in forestry, Journal of the Faculty of Forestry, 66, 1,104-118, (2016).

Yakar, M. ve Mırdan, Ö., Problems encountered in the modeling of historical monuments with unmanned aerial vehicle, Journal of Geomatics, 2(3), 118-125, (2017).

Sarı, H ve Özcan, O., Determining the spatial effects of quarries using a drone: the case of the Süleymanpaşa-Tekirdağ quarries, Fresenius Environmental Bulletin, 28, 1, 53-61, (2019).

Gül, Y., Açık maden işletmelerinde insansız hava aracı (İHA) uygulamaları, Türkiye Jeoloji Bülteni, 62, 99-112, (2019).

https://www.dji.com/phantom-4-pro/info, (01.10.2018).

https://www. iha.sghm.gov.tr, (01.10.2017).

http://geoconnect.com.au/spectra-precision-promark-800/, (01.11.2018).

Kim, J.O., ve Lee, J.K., UAV application for process control of the reclamation, Proceedings, 2nd International Water Safety Symposium Journal of Coastal Research, 309–313, Florida, (2017).

https://support.pix4d.com /hc/en-us/articles/217114246, (12.10.2017).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Mete KUN, Berk ÖZCAN

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.