Balıkesir ilinde farklı iki GES tesisinin panel yerleşimi açısından verimliliklerinin karşılaştırılması

Fatih Atlım, Bayram Esen, Metin Demirtas

Öz


Dünya genelinde nüfusa, teknolojiye ve tüketime bağlı olarak enerji talebi de her geçen gün artmaktadır. Artan bu enerji ihtiyacını karşılamak için mevcut kaynakların faydalı ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Fosil kaynaklar sınırlı olduğu ve hızla tükendiği için  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması da büyük önem kazanmaktadır. Bu yüzden ülkemizde de son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin geçmiş yıllara oranla arttığı görülmektedir. Bu çalışmada, Balıkesir İli Bandırma ilçesinde güneş panelleri farklı açılarla yerleştirilmiş olan iki adet GES (Albatur Enerji GES-Aydın Dülger GES) tesisine ait birer adet 40 kW’lık eviricinin günlük ve aylık olarak performansları karşılaştırılmıştır. Eğim açısından karşılaştırmanın doğru olması için İki GES tesisi birbirine çok yakın konumda seçilmiş olup hava şartlarının, sıcaklığın, güneş ışınımının, yükselti vb. gibi etmenlerden kaynaklanan farklılıkların olmamasına dikkat edilmiştir. Tesislerde kullanılan panel tipleri monokristal ve polikristal yapıdadır. Deneysel ve simülasyon çalışmaları sonucu elde edilen bulgulara göre, panel eğim açılarının doğru seçilmesi durumunda yıllık enerji üretiminde büyük bir kazanç elde edilmektedir.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kabir E., Kumar P., Kumar S., A. A. Adedeji ve Kim K.H., Solar energy: Potential and future prospects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 894-900, (2018).

Mirzaei M., Mohiabadi M. Z., A comparative analysis of long-term field test of monocrystalline and polycrystalline PV power generation in semi-arid climate conditions, Energy for Sustainable Development, 38, 93-101, (2017).

Güneş Enerji Santrali (GES) Geliştirme: Uşak Örneği, Geomatik Dergisi, 3(1);1-21, (2018).

Edalati S., Ameri M., Iranmanesh M., Comparative performance investigation of mono- and poly-crystalline silicon photovoltaic modules for use in grid-connected photovoltaic systems in dry climates, Applied Energy, 160, 255-265, (2015).

Anser Bashir M., Ali H. M., Khalil S., Ali M. ve Siddiqui A. M., Comparison of Performance Measurements of Photovoltaic Modules during Winter Months in Taxila, Pakistan, Article ID 898414, 8 pages, (2014).

Taşçıoğlu A., Taşkın O. ve Vardar A., A Power Case Study for Monocrystalline and Polycrystalline Solar Panels in Bursa City, Turkey, International Journal of Photoenergy, Article ID 7324138, 7 pages, (2016).

Mosalam H. A., Experimental Investigation of Temperature Effect on PV Monocrystalline Module, Internatıonal Journal of Renewable Energy Research, 8 (1), (2018).

Şihab R. Özcan K., Görgülü S., Karakan A., The Comparision of Energy Production of Monocrystalline and Policrystalline Solar Panel by using the Wirelessly and Measurement of Energy, IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, 12 (6) ,76-82, (2017).

Arslan İ., Tekirdağ Koşullarında Polikristal ve Monokristal Tip PV Güneş Panellerinin Verimlilik Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2018)

Başoğlu M. E., Kazdaloğlu A., Bilgin M. Z., Erfidan T., Çakır B., Farklı Güneş Paneli Teknolojilerinin Kocaeli ili için Performans Değerlendirmesi, Eleco 2014, Bursa, 96-100, (2014).

Sefa İ., Demirtaş M., Bayındır R., Güneş Enerjisi Eğitim Seti Tasarım ve Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(3), 327-336, (2007).

Taze G., Düz Güneş Kollektörü Verimini Etkileyen Bazı Parametrelerin Deneysel İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010

Obukhov S. G., Plotnikov I. A., Masolov V. G., Mathematical model of solar radiation based on climatological data from NASA SSE, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 363, (2018).

Er Z., Utilization of The Collector Two Colored Rainbow System in Istanbul, Acta Physica Polonica A, 300-302, 128 (2015).

https://globalsolaratlas.info/downloads/turkey

Küpeli A. Ö., Güneş Pilleri ve Verimleri, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, (2005).

Turhan, S. ve Çetiner, İ., Fotovoltaik Sistemlerde Performans Değerlendirmesi, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, (2012).

Çataklı, M., Fotovoltaik Sistemler, German: Çataklı Enerji, 2.12-2.13, (2012).

Abdelkader M. R., Al-Salaymeh A., Al-Hamamre Z., Sharaf F., A comparative Analysis of the Performance of Monocrystalline and Multiycrystalline PV Cells in Semi Arid Climate Conditions: the Case of Jordan, Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 4(5), 543- 552, (2010).

Rustemli S., Dincadam F., Demirtas M., Performance Comparison of the Sun Tracking System and Fixed System in the Application of Heating and Lighting, 171-183, 35, 2B, 2010


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Metin Demirtas, Fatih ATLIM, Bayram ESEN

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.