Multimodal ve unimodal taşımacılık için rota karşılaştırılması: Hatay-Tekirdağ vaka analizi

Ömer Faruk Cansız, Kevser Ünsalan

Öz


Çalışmada, konteyner yük taşımacılığı için güzergâh karşılaştırılması yapılmaktadır. Unimodal ve multimodal taşımacılık modu incelemesinin yanı sıra farklı güzergâh seçim kriterleri de ele alınmaktadır. Bu kriterler yakıt tüketimi, maliyet, taşıma süresi ve karbondioksit salınımı olmak üzere dört kategoride değerlendirilmektedir. Dört değerlendirme kriteri dikkate alınarak parasal ve parasal olmayan giderlerin toplamı olan genelleştirilmiş maliyet değerleri hesaplanmaktadır.  Rotaları değerlendirmek için yükün Hatay’dan Trakya bölgesindeki Tekirdağ’a taşındığı kabul edilmektedir. Bu iki nokta arasında karayolu, demiryolu ve denizyolu olmak üzere üç unimodal ve bu taşımacılık türlerinin kombinasyonlarından oluşan dört farklı multimodal taşımacılık rotası oluşturulmaktadır. Geliştirilen rotaların genelleştirilmiş maliyetleri incelendiğinde %94,35- %72,43 performans aralığı ile optimum güzergah demiryolu çıkmaktadır. En verimsiz güzergâh ise %59,27-33,01 performans aralığı ile karayolu rotasıdır. Multimodal taşımacılık rotalarında tür değişim noktalarında yaşanan mali ve zamansal kayıplardan dolayı verimlilik düşmektedir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Cansız, O. F., Göçmen, S., Distance analysis of multimodal transportation based on traveling salesman problem with particle swarm optimization method, International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 5,6,1-6, (2018).

Cansız, O. F., Ünsalan, K., Cost analysis of multimodal freight transportation : a case of ıskenderun, International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 5,5, 315-319, (2018).

Cansız, O. F., Ünsalan, K., Çalısıcı, M., Göçmen, S., Çok türlü taşımacılık güzergâhlarının gezgin satıcı problemleri baz alınarak tasarlanması: güzergâhların optimizasyonu ve akıllı ulaşım sistemlerine entegrasyonu, 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 58-59, (2018a).

Cansız, O. F., Ünsalan, K., Çalısıcı, M., Göçmen, S. (2018b). Şehirlerarası güzergâh performans indeksinin çok türlü taşımacılık baz alınarak analiz edilmesi: analiz parametrelerinin oluşturulması ve aus entegrasyonu. 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 213-214, (2018b).

Cansız, Ö. F., Ünsalan, K., Çalışıcı, M., Göçmen, S., Şehirlerarası taşımacılık performansı indeksinin çok türlü taşımacılık baz alınarak analiz edilmesi: çok türlü güzergâhların tasarımı ve AUS entegrasyonu, 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 5-8, (2018c).

Cansız, O. F., Polat, M. I., Analysis of public transport system, Hatay example: detection of existing system, International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 5,5, 95-102, (2018).

Tanır, B., Marmara Bölgesi’ndeki karayolu yük taşımacılığına alternatif kombine taşımacılık sistemlerinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2009).

Öztürk, T., Türkiye dış ticaretinde kombine taşımacılık ve türki cumhuriyetleri analizi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (2010).

Erdem, M.,Türkiye’de kombine taşımacılık için liman yerinin bulanık AHP ile seçimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2012).

Steadieseifi, M., Dellaert, N.P., Nuijten, W., Van Woensel, T., Raoufi, R., Multimodal freight transportation planning: A literature review, European Journal of Operational Research, 233, 1-15, (2014).

Vural, D., Gencer, C., Karadoğan, D., Ulaştırma uygulamalarına yönelik çok modlu model önerisi, Savunma Bilimleri Dergisi, 13, 1, 75-105, (2014).

Atar, F., Aydoğdu, Y. V., Duru, O., Şenol, Y. E., Kısa mesafe deniz taşımacılığının avantajları ve kombine taşımacılıktaki önemi üzerine bir çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 5, 1, 75-91, (2013).

Petraska, A., Ciziuniene, K., Prentkovskis, O., Jarasuniene, A., Methology of selection of heavy and oversized freight transportation system, Transport and Telecommunication, 19, 1, 45-58, (2018).

Woo, S. H., Kim, S. N., Kwak, D. W., Pettit, S., Beresford, A., Multimodal Route Choice in Maritime Transportation: The Case of Korean Auto-Parts Exporter, Maritime Policy&Management, 45, 1, 19-33, (2018).

Basu, R., Verma, M., An Expected Consequence Approach to Assessing the Viability of Multimodal Transportation of Crude Oil in Eastern Canada, Case Studies on Transport Policy, 5, 3, 518-526, (2017).

Hanssen, T.E.S., Mathisen,T.A., Jorgensen, F., Generalized transport costs in intermodal freight transport, Procedia—Social and Behavioral Sciences, 54, 189-200, (2012).

Janic, M., Modelling the full costs of an intermodal and road freight transport network, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 12, 1, 33-44, (2007).

Du, Q., Kim, A. M., Zheng, Y., Modeling multimodal freight tranportation scenarios in northern canada under climate change ımpacts, Research in Transportation Business&Management, 23, 86-96, (2017).

Fremont, A., Franc, P., Hinterland transportation in europe: combined transport versus road transport, Journal of Transport Geography, 18(4), 548–556, (2010).

Arnold, P., Peeters, D., Thomas, I., Modelling a rail/road ıntermodal transportation system, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 40, 3, 255–270, (2004).

TÜİK, Sektörlere ve kullanım alanlarına göre nihai enerji tüketimi, (2005a).

Atar, F., Kısa mesafe deniz taşımacılığının avantajları ve kombine taşımacılıktaki önemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2013).

http://www.ustaokan.com/?Syf=26&Syz=530815, (22.05.2018).

http://www.nasmaritime.com/kitap/KONTGEM-15112010-SNAS.pdf, (15.05.2018).

http://www.denizhaber.com/konteyner-gemileri-ve-siniflandirilmalari- makale,100390.html

https://portal1.tcddtasimacilik.gov.tr/tcdd(bD10ciZjPTIwMCZkPW1pbg==)/zy02/yuk_tasima_fiyatlari, (10.02.2018).

TCDD (2018). TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi.

Ballou, R. H., The evolution and future of logistics and supply chain management, Browse Journals&Books, 19,4,332-348, (2004).

https://www.tugem.com.tr/mevzuat?mlid=2528, (28.04.2018).

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/HizSinirlari.aspx, (20.05.2018).

https://railturkeyakademi.wordpress.com/2015/04/08/demiryolunda-rekabetci-cozumler-hizli-trenler/#more-399, (29.04.2018).

TÜİK, Ekonomik Faaliyetlere Göre Hava Emisyon Hesapları, (2015b).

http://www.cefic.org/Industry-support/Responsible-Care-tools-SMEs/5-Environment/Guidelines-for-managing-CO2-emissions-from-transport-operations/, (20.04.2018).

Punakivi, M. & Hinkka, V., Selection criteria of transportation mode: A case study in four finnish industry sectors. Transport Reviews, 26 (2), 207-219., (2006).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Ömer Faruk CANSIZ, Kevser Ünsalan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.