Metil paration bileşiğinin paraoksonaz enzimi üzerine inhibisyon etkisinin araştırılması

Nahit Gencer

Öz


Bu çalışmada, amonyum sülfat çöktürmesi ve Sepharose-4B-L-tirosin-1-aminoantresen jelini içeren hidrofobik etkileşim kromatografisi tekniği kullanılarak insan paraoksonaz (PON1) enzimi saflaştırılmıştır. Saflaştırılan PON1 enziminin saflık kontrolü SDS poliakrilamid jel elektroforezi ile yapılmıştır. Saflaştırma oranı 663 olarak bulunmuştur. Daha sonra saf enzim üzerine metil paration zirai ilacının inhibisyon etkisi incelenmiştir. Söz konusu ilacın IC50 değeri 1,41 mM bulunmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Azarsız, E., Sözmen, E.Y., Paraoksonaz ve klinik önemi, Türk Biyokimya Dergisi, 25(3), 109-119, (2000).

Durrington, P.N., Mackness, B., Mackness, M.I., Paraoxonase and atherosclerosis. Arteriosclerosis, Thrombosis, And Vascular Biology, 21(4), 473-480, ( 2001).

Ng, C. J., D. M. Shih, S. Y. Hama, N. Villa, M. Navab, and S. T. Reddy, The paraoxonase gene family and atherosclerosis, Free Radical Biology and Medicine, 38(2), 153–163, (2005).

Gencer, N., Paraoksonaz Q ve R izoenzimlerinin saflaştırılması ve bazı çevre kirleticilere karşı afinitesinin araştırılması, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, (2008).

Dalkılıç, S., Metil paration ile muamele edilen sıçan dokularında sülfidril grubu konsantrasyonu değişimlerinin tespit edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).

Gan, K.N., Smolen A., Eckerson HW., La Du BN., Purification of human serum paraoksonase/arylesterase, evidence for one esterase catalyzing both activities, Drug Metabolism and Disposition, 19(1) , (1991), 100-6

Sinan, S., Kockar, F., Arslan, O., Novel purification strategy for human PON1 and inhibition of the activity by cephalosporin and aminoglikozide derived antibiotics. Biochimie, 88(5), 565-574, (2006).

Bradford M., A rapid and sensitive method for the quantition of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding, Analytical Biochemistry, 72, 248–254, (1976).

Laemmli, D. K., Cleavage of structural proteins during in assembly of the head of bacteriohhoge T4, Nature, London, 227, 680, (1970).

Ekinci, D., Şentürk, M., Beydemir, Ş., Küfrevioğlu, Ö. İ., Supuran, C., T., An alternative purification method for human serum paraoxonase 1 and its ınteractions with sulfonamides” Chemical Biology & Drug Design, 76, 552–558, (2010).

Ekinci, D., Beydemir, Ş., Ateş, O., In vitro effects of dexamethasone on human serum paraoxonase-ı (PON1) activity, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 37(3), 197-205, (2009).

Isik, S., Kockar, F., Ozensoy, O., Arslan, O., Differential in vitro effects of some pesticides on CA activities from some freshwater and seawater fish erythrocytes, Fresenius Environmental Bulletin,13(1), 25–29, (2004).

Karakoç, Ö., Nakiboğlu, N., Ditiyokarbamat pestisitleri ve tayin yöntemleri, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1), 112-135, (2010).

Pattanayak, S., Chakraborty, S., Biswas, S., Chattopadhyay, D., Chakraborty, M., Degradation of methyl parathion, a common pesticide and fluorescence quenching of Rhodamine B, a carcinogen using β-d glucan stabilized gold nanoparticles. Journal of Saudi Chemical Society, 22(8), 937-948, (2018).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Nahit Gencer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.