Karasal algılayıcı ağlarda gözlemleme için enerji etkin TDMA erişim tekniği

Muhammed Enes Bayrakdar

Öz


Algılayıcı ağların uygulama alanlarından biri olan karasal algılayıcı ağlar, gözlemleme işlemleri için günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kablosuz algılayıcı ağlar, belirli bir bölgenin sıcaklık, nem, basınç, hareket gibi karakteristiklerini incelemek amacıyla küçük bir gömülü cihaz üzerine yerleştirilmiş farklı algılayıcıların birleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürekli olarak belirli bir bölgeyi izlemek için kablosuz algılayıcı ağın bu bölgelerin kesişme noktalarında yer alması gerekmektedir. Bu makalede, kablosuz algılayıcı ağına dayalı bir gözlemleme sistemi oluşturulmuştur. Kırsal bölgelerdeki belirli bir arazinin ne tür meyve – sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu tespit etmek amacıyla sıcaklık, nem, basınç, vb. değerlerin sezilmesi düşünülmüştür. Gözlemleme için kullanılan algılayıcı düğümler benzetim ortamında geliştirilmiştir. Kablosuz algılayıcı ağ düğümlerinin yapısı, donanımı ve iş akışı tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemin enerji verimli olarak çalışması ve paket çarpışmalarının yaşanmaması için ortam erişim tekniği olarak TDMA protokolü seçilmiştir. Benzetim sonuçları, algılayıcı ağın ortam bilgilerini hızlı bir şekilde toplama ve veriyi gerçek zamanlı olarak işleme merkezine aktarma yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, önerdiğimiz sistem karasal alandaki kablosuz algılayıcı ağların kullanışlılığını ortaya koymaktadır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahmad A., Javaid N., Imran M., Guizani M. and Alhamed A.A., An Advanced Energy Consumption Model for terrestrial Wireless Sensor Networks, International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), 790-793, Paphos, (2016).

Kato A., Wakabayashi H., Hayakawa Y., Bradford M., Watanabe M. and Yamaguchi Y., Tropical forest disaster monitoring with multi-scale sensors from terrestrial laser, UAV, to satellite radar, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2883-2886, Fort Worth, TX, (2017).

Descamps P., Vindevoghel J., Bouazza F. and Sawsan S., Microwave Doppler sensors for terrestrial transportation applications, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 46, 1, 220-228, (1997).

Bachmann R. J., Boria F. J., Ifju P. G., Quinn R. D., Kline J. E. and Vaidyanathan R., Utility of a sensor platform capable of aerial and terrestrial locomotion, IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, 1581-1586, Monterey, CA, (2005).

Zhang C., Terrestrial mobile networks for Air-to-Ground communications of the General Aviation, International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), 1-5, Nanjing, (2011).

Babbitt J., O'Dell S. and Xu Y., Optimizing terrestrial transport architecture in satellite telephony networks, IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 164-168, New Orleans, LA, USA, (1999).

Dean R.A., Satellite/terrestrial interoperation in personal communications networks, Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Universal Personal Communications, 450-454, San Diego, CA, USA, (1994).

Kapovits A., Satellite communications integration with terrestrial networks, China Communications, 15, 8, 22-38, (2018).

Baras J.S., Ball M., Roussopoulos N., Jang K., Stathatos K. and Valluri J., Integrated management of large satellite-terrestrial networks, Proceedings MILCOM, 383-387, Monterey, CA, USA, (1997).

Chan V. W. S., Some research directions for future integrated satellite and terrestrial networks, MILCOM - IEEE Military Communications Conference, 1-7, Orlando, FL, USA, (2007).

Hu J. and Song T., A vehicle-mounted communication system integrating satellite and terrestrial networks, 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT), 767-771, Seoul, (2012).

Sheriff R. E. and Gardiner J. G., Integrating satellite and terrestrial communication networks, IEE Colloquium on Mobile Communications, 1-7, London, UK, (1992).

Moraitis N. and Panagopoulos A. D., On the interference analysis between terrestrial cellular and multiple airborne wireless networks, Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), 1371-1375, Rome, (2011).

Boria F.J., A sensor platform capable of aerial and terrestrial locomotion, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 3959-3964, Edmonton, Alta, (2005).

Vuran M.C. and Akyildiz I. F., Cross-Layer Packet Size Optimization for Wireless Terrestrial, Underwater, and Underground Sensor Networks, IEEE INFOCOM - The 27th Conference on Computer Communications, 226-230, Phoenix, AZ, (2008).

Sato N., Oikawa M., Suzuki J., Ishikawa T. and Murata Y., Design and Implementation of Movie Camera Recording on Worker's Motion Tracing System by Terrestrial Magnetism Sensors, 13th International Conference on Network-Based Information Systems, 451-456, Takayama, (2010).

Sato N., Oikawa M., Takayama T. and Murata Y., An Angle Measurement Method by Using Terrestrial Magnetism Sensors on a Ski Jumper's Motion Monitoring System, 14th International Conference on Network-Based Information Systems, 60-67, Tirana, (2011).

Duan S., Yu Y. and Wang Q., Monitoring and control of terrestrial pipe cathode protection system based on wireless sensor network, IET International Conference on Wireless Sensor Network (IET-WSN), 7-12, Beijing, (2010).

Stuntebeck E.P., Pompili D. and Melodia T., Wireless underground sensor networks using commodity terrestrial motes, 2nd IEEE Workshop on Wireless Mesh Networks, 112-114, Reston, VA, (2006).

Alhashimi A., Varagnolo D. and Gustafsson T., Calibrating Distance Sensors for Terrestrial Applications Without Groundtruth Information, IEEE Sensors Journal, 17, 2, 3698-3709, (2017).

Tondwalkar A.V. and Vinayakray-Jani P., Terrestrial Localization by Using Angle of Arrival Measurements in Wireless Sensor Network, International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN), 188-191, Jabalpur, (2015).

https://www.riverbed.com/gb/, (06.02.2019).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Muhammed Enes Bayrakdar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.