İki hidrodinamik programın karşılaştırılması

Elif Oğuz

Öz


Açık deniz yapılarının zaman ve maliyet kısıtlamaları sebebiyle, tasarımın ilk aşamasında sayısal metotlara ihtiyaç duyulur. Modellemenin güvenilir şekilde yapılıp yapılamayacağını anlamak için tasarıma başlamadan önce kıyaslama çalışmaları yürütülmektedir. Karşılaştırma çalışması için, genellikle, üzerinde çalışılan tasarıma geometrik olarak en yakın yapı seçilir.  Geometrik benzerliğin yanı sıra seçilecek karşılaştırma çalışmasının gerekli verilerine rahatlıkla ulaşılıp ulaşılamayacağı önemlidir. Sonrasında, yayınlanmış olan bu karşılaştırma çalışması yeniden modellenip sonuçları ile kıyaslanır. Seçilen yazılımlar ya da açık kaynaklı kodlar bazı teorik kabullere ve bazen basitleştirmelere dayandığından, çoğu zaman araştırmacılar farklı sayısal programlar kullanmayı tercih ederler. Bu çalışmada açıkdeniz yapılarının hidrodinamik analizinde yaygın olarak kullanılan MIT tarafından geliştirilmiş WAMIT programı ile Fransa’daki Nantes laboratuvarındaki araştırmacılar tarafından geliştirilen açık kaynaklı kod NEMOH kullanılarak silindir bir yapı modellenmiş ve her iki yazılımın avantajları ile dezavantajları tartışılmıştır.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bachynski, E.E., Design and Dynamic Analysis of Tension Leg Platform Wind Turbines, Doctoral Theses at NTNU, 2014 : 86.

Leite, O.B., Review of Design Procedures for Monopile Offshore Wind Structures, Thesis of Master in Science, University of Porto Department of Civil Engineering, 2015.

Oh, K.Y., Nam, W., Ryu, M.S., Kim, J.Y., Epureanu, B.I., A review of foundations of offshore wind energy convertors: Current status and future perspectives, Renewable and Sustainability Energy Reviews, 88 (2918) 16-36. Doi:10.1016/j.rser.2018.02.005.

O’Kelly, B.C., Arshad, M., Offshore wind turbine foundations-analysis and design, Elsevier Ltd., 2016. Doi:10.1016/B978-0-08-100779-2.00020-9.

Wu, X., Hu, Y.,Li, Y., Yang, J., Duan, L., Wang, T., Adcock, T., Jiang, Z., Gao, Z., Lin, Z., Borthwick, A., Liao, S., Foundations offshore wind turbines: A review, Renewable and Sustainability Energy Reviews, 104 (2019) 379-393. Doi: 10.1016/j.ser.2019.01.012.

Henderson, A.R., Morgan, C.S., Smith, B., Sorensen, H.C., Barthelmie, R.J. & Boemans, B., Offshore Wind Enegy in Europe, A Review of the State-of-the-Art. Wind Energy, 6, 35-52 (2003).

Babarit, A., Delhommeau, G., Theoretical and numerical aspects of the open source BEM solver NEMOH, Proceedings of the 11th European Wave and Tidal Energy Conference, Nantes (2015).

Day, A.H., Babarit, A., Fontaine, A., He, Y.P., Kraskowski, M., Murai, M., Penesis, I., Salvatore, F., Shin, H.K., Hydrodynamic modelling of marine renewable energy devices : A state of the art review, Ocean Engineering, 108, 46-69.

Parisella, G., Gourlay, T., Comparison of open-source code nemoh with wamit for cargo ship motions in shallow water, Technical Report, 23, Centre for Marine Science and Technology, Curtin University, (2016).

Lee, C.H., Newman, J.N., WAMIT User Manual, WAMIT, Inc.:Chestnut Hill, MA, (2006).

Jonkman, J.M., Buhl, M.L., FAST’s user’s guide. NREL/EL-500-38230. NREL: Golden, CO, (2005).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2019 Elif Oğuz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.