İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenicilerin sosyo-kültürel yapısı: Balıkesir ili örneği

Fehmi Çivici, Tülay Çivici

Öz


Yüklenici firmalar, İnşaat Sektörünün ana aktörlerinden biridir. Yüklenici firmaların sosyo-kültürel durumlarını mesleki alanda etkin bir şekilde kullanımı önemlidir. Bu çalışmada yüklenici firma yöneticilerinin sosyo-kültürel yapılarına etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için, Balıkesir İli genelinde faaliyette olan yükleniciler ile anket ve mülakat çalışması yapılarak elde edilen sosyo-kültürel bilgilerin sektördeki yansımaları konusunda önemli sonuçlara ulaşılmıştır.  Bu çalışmada inşaat sektörünün küresel görünümüne önce değinilmiş, sonra faaliyet gösteren yüklenicilerin sosyo-kültürel durumunu etkileyen etmenler detaylı bir şekilde sektörel alan çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır.  Edinilen etmenlerin mesleğe katkısı ve sektördeki faaliyetlerini nasıl etkilediği tartışılmış, sektördeki verimlerinin artması için sosyo-kültürel yapı ile ilgili öneriler vurgulanmıştır.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Birgönül, M.T., Dikmen, I., Özorhon B., Işık Z., İnşaat sektörünün yapım yönetim eğitiminden beklentileri Üçüncü Yapı İşletmesi Kongresi, Bildiriler Kitabı, İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir, 29-30 Eylül 2005, 169-178, (2005).

Kuruoğlu, M., Arslan, M., Türk İnşaat Sektöründe Proje Yöneticileri için Bilgi ve Becerilerin Değerlendirilmesi, IV. Mimarlık Mühendislik Sempozyumu, Haziran 2002, Balıkesir, (2002).

Jahoda, G., Crossroads between culture and mind: Continuities and change in theories of human nature, New York, Harvester Wheatsheaf. (1992)

Akıner, İ., Esin, N., Giritli, H., Türk inşaat endüstrisinde iş değerleriyle ilgili kültürel profil, İTÜ Dergisi Seri A: Mimarlık, Planlama, Tasarım, 4(2), 47-58, (2005).

Karyelioğlu S., Türkiye’de İnşaat Sektörünün Gelişimi Bağlamında Trabzon’da Müteahhitliğin Sosyokültürel Temelleri, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 19, 207-240, (2015).

Tekeli, İ., İlkin, S., Uluslararası İnşaat sözleşmesi modeli olarak FIDIC inşaat işleri sözleşme şartları,Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 1-2, (1993).

KMPG, Sektörel Bakış-İnşaat, (2018).

İNTES,İnşaat sektörü raporu, Mayıs 2018, (2018).

ENR, Engineering News Records . https://www.enr.com/toplists/2018-Top-250-International-Contractors-1, erişim tarihi: 05.10.2018

https://www.mynet.com/balikesir/hakkinda : erişim tarihi: 06.10.2018

Balıkesir Ticaret Odası web sayfası: https://www.bato.org.tr: erişim tarihi: 06.10.2018


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Fehmi ÇİVİCİ, Tülay ÇİVİCİ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.