Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu

Merve Erdik, Yeliz Tülübaş Gökuç

Öz


Teknolojinin son dönemde en önemli inovasyonu olan BIM’in (Yapı Bilgi Modellemesi) Türk yapı sektöründe adaptasyonunu incelemeyi amaçlayan bu çalışma için gerekli olan bilgiler yapılan literatür taraması sonucu elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan anket çalışması yapılarak toplanmıştır.  Tasarım ve inşaat firmalarından oluşan anket katılımcılarının çoğu sektördeki paydaşların ve alt yüklenicilerin teknik olarak yetersiz olmasını BIM kullanımının önündeki en büyük engel olarak belirtmişlerdir. Ayrıca BIM’in potansiyel faydalarının firmalar tarafından henüz anlaşılamamış olması ve BIM konusunda uzman iş gücü eksikliği BIM adaptasyonunu engelleyen en önemli faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Firmaları BIM kullanımına yöneltecek faktörlerin en önemlileri ise; tasarım çözümlerinin daha iyi görselleştirilmesi, tasarım önerilerinin daha iyi anlaşılması ve titizlikle analiz edilmesi ve simülasyonların daha kolay oluşturulmasıdır. Yapı bilgi modellemesi kavramının önemi zamanla anlaşılmakta olup kullanımı artmaya başlamıştır. İlk olarak, havalimanı, raylı sistem ve hastane projelerinde kullanılan BIM’in kısa zamanda Türkiye’de yapı sektörünün vazgeçilmez bir parçası olacağı düşülmektedir. Projelerde BIM kullanımının zorunlu hale getirilmesi ve BIM’in adaptasyon sürecini engelleyen faktörlerin minimuma indirilmesi, mümkünse ortadan kaldırılması amaçlanmalıdır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Yan, H. and Damian, P., Benefits and barriers of building information modeling, 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Beijing, 1-6, (2008).

Tulubas Gokuc Y. and Arditi D., Adoption of BIM in architectural design firms, Architectural Science Review, 60(6). 483-492, (2017).

İnan, N., Yıldırım, T., Mimari tasarım sürecinde disiplinlerarası ilişkiler ve eşzamanlı-dijital ortam tasarım olanakları, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24(4), 583-595, (2009).

Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K., BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors, 2nd Ed., John Wiley & Sons, Hoboken, 1-640, (2011).

NIBS, United States National Building Information Modeling Standard Version 1 - Part 1: Overview, Principles, and Methodologies, (2007).

McGraw-Hill Construction Report, The business value of BIM in North America, SmartMarket Report, Bedford, MA: McGraw-Hill Construction, (2012).

Bernstein, H. M., Jones, S. A., Russo, M. A., The business value of BIM in North America: Multi-year trend analysis and user rating (2007–2012), McGraw-Hill Construction, Bedford, MA,1-72, (2012).

McGraw-Hill Construction Report, The business value of BIM in Europe, Getting building information modeling to the bottom line in the United Kingdom, France and Germany, SmartMarket Report, Bedford, MA: McGraw-Hill Construction, 1–52, (2010).

Özorhon, B., Yapı bilgi modellemesi, İBB İstanbul Anadolu Yakası Raylı Sistem Projeleri, Abaküs Yayıncılık, 1-152, (2018).

Kekana, T.G., Aigbavboa C.O., Thwala W.D., Building information modelling (BIM) barriers in adoption and implementation strategies in the South Africa construction industry, International Conference on Emerging Trends in Computer and Image Processing, 15-16, (2014).

Chan, C., Barriers of implementing BIM in construction industry from the designers perspective A Hong Kong, Journal of System and Management Sciences, 4, 24-40, (2018).

Ogwueleka, A.C., Upgrading from the use of 2D CAD systems to BIM technologies in the construction industry consequences and merits, International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), 28, 403-411, (2014).

Öktem S.,Ergen E., BIM’e geçı̇ş sürecı̇nı̇n operasyonel çerçevesi, 4. Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, Samsun, Türkiye,627-635, (2014).

Özorhon, B., Karahan, U., Critical success factors of building information modeling (BIM) implementation, ASCE Journal of Management in Engineering, 33 (3), 256-263, (2016).

Hergunsel, M., Benefits of building information modeling for construction managers and Bim based scheduling. Thesis Submitted to the Faculty of Worcester Polytechnic Institute, 1-89, (2011).

Qian, A. Y., Benefits and ROI of BIM for Multi-Disciplinary Project Management, National University of Singapore, 2012. Accessed March 03, 2019. http://www.icoste.org/wp-content/uploads/2011/08/Benefits-and-ROIof-BIM-for-Multi-Disciplinary-Project-Management.pdf

Gilligan, B. ,Kunz, J., VDC use in 2007: significant value, dramatic growth, and apparent business opportunity. CIFE Technical Rep. No. TR171, Stanford Univ., Palo Alto, CA, 1-40, (2007).

Azhar, S., M. Hein, B. Sketo, Building information modeling: benefits, risks and challenges, Proceedings of the 44th ASC National conference, Auburn, AL, April 2–5,1-7, (2008).

Sanchez, A. X., Hampson, K. D., Vaux, S., Delivering value with BIM: A whole-of-life approach, Abingdon: Routledge, 1–366, (2016).

Issa, R. R., Suermann, P., Olbına S., Use of building information models in simulations, Proceedings of the 2009 winter simulation conference (WSC 09), Austin, TX, 2264–2271, (2009).

Lee, S., Yu, J., Jeong D., BIM acceptance model in construction organizations, Journal of Management Engineering, 31(3), 1-113, (2015).

Bew, M., Underwood, J., Delivering BIM to the UK market, In handbook of research on building information modelling and construction informatics: concepts and technologies, edited by Jason Underwood and Umit Isikdag, Hershey, New York: Information Science Reference, 30–64, (2010).

Becerik-Gerber, B., Gerber, D., Ku K., The pace of technological innovation in architecture, engineering and construction education: integrating recent trends into the curricula, Journal of Information Technology in Construction, 16, 411–432, (2011).

Becerik-Gerber, B., Kensek, K. Building information modeling in architecture, engineering and construction: emerging research directions and trends. ASCE Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 136 (3), 139–147, (2010).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2020 Yeliz Tülübaş Gökuç, Merve Erdik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.