Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 Amaç ve Kapsam

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin amacı; Fen bilimleri, Mühendislik bilimleri ve Fen-Matematik Eğitimi alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri, derlemeleri bu alanlarda saygın akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlamaktır.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup 1999 yılından bu yana yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında) düzenli olarak yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Yayım İzni

Bireysel kullanım dışında, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan makaleler ve bu makalelerde yer alan şekiller ve tablolar yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Bilimsel makalelerde akademik usullere uygun atıf yapılmak sureti ile alıntı yapılabilir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ

Prof. Dr. İlter KUŞ

Balıkesir Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Necati ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

 

Doç. Dr. Fırat EVİRGEN

Balıkesir Üniversitesi

 

Doç. Dr. Umut OKKAN

Balıkesir Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Nuray GEDİK

Balıkesir Üniversitesi

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI                

Prof. Dr. Serdar KALE                          

Prof. Dr. Ramazan KÖSE                      

Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER              

Prof. Dr. Kemal LEBLEBİCİOĞLU            

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ                      

Prof. Dr. Mustafa TAVASLI                    

Prof. Dr. İlyas UYGUR                          

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU            

Prof. Dr. Metin DEMİRTAŞ                    

Doç. Dr. Aslan Deniz KARAOĞLAN        

                  

İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında 2015 yılından itibaren indekslenmektedir.

GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI:

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.

 

Thomson Reuters Master Journal List

(Zoological Record)

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha Fazla Duyuru...

Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019)

İçindekiler

Araştırma Makalesi / Research Article

Mehmet Yavuz
PDF
1-8
Didem Yılmazer, Ayşe Yüksel Ozan
PDF
9-20
Tülay Çivici, Gözde Çalım
PDF
21-29
Taner Özcan
PDF
30-42
Mehmet Faruk Eskibalcı, Mehmet Furkan Özkan
PDF
43-52
Nadir İlten, Mehmet Muslu, İsmail Caner
PDF
53-62
Eray Demirbaş, Kadri Arslan
PDF
63-71
Gülşen Yaman
PDF
72-80
Özlem Türkşen
PDF
81-93
Fadime Özdemir Koçak, Bilge Eren
PDF
94-105
Sema Kayapınar Kaya, Murat Dal, Ali Aşkın
PDF
106-125
Melis Zorşahin Görgülü, Dursun Irk
PDF
126-138
Hacı Bekir Özerkan
PDF
139-151
Atilla Mutlu
PDF
152-168
Elvin Nasibov, Burak Ordin
PDF
169-183
Sait Taş
PDF
184-189