Yazar Detayları

Mertbaş, Ömer Samih

  • Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Termodinamik Kısılma Olayında Farklı Çıkış Hızlarında Gazların Sıcaklık ve Basınç Değişimi
    Öz  PDF